Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 25 października 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 3.Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE - Zmiana kodeksu granicznego Schengen w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (debata)
 4.Przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  7.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (głosowanie)
  7.3.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0291/2017 - Bart Staes) (głosowanie)
  7.4.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (głosowanie)
  7.5.Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  7.6.Zmiana kodeksu granicznego Schengen w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  7.7.Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (A8-0294/2017 - Soraya Post) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Zmiana kodeksu granicznego Schengen w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji i przemytowi ludzi w regionie Morza Śródziemnego (debata na aktualny temat)
 13.Polityka gospodarcza w strefie euro (debata)
 14.Ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji - Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (debata)
 15.Mandat negocjacyjny do negocjacji handlowych z Australią - Mandat negocjacyjny do negocjacji handlowych z Nową Zelandią (debata)
 16.Neutralność systemów rezerwacji lotniczych i ograniczenie dostępu do informacji o lotach (debata)
 17.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 18.Mechanizmy reagowania na pożary lasów w północnej Hiszpanii i w Portugalii (debata)
 19.Składanie dokumentów: patrz protokół
 20.Przesunięcie środków: patrz protokół
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności