Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 25. októbra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ - Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (rozprava)
 4.Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (rozprava)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2018 – všetky oddiely (hlasovanie)
  7.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (hlasovanie)
  7.3.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0291/2017 - Bart Staes) (hlasovanie)
  7.4.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (hlasovanie)
  7.5.Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  7.6.Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  7.7.Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (A8-0294/2017 - Soraya Post) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a prevádzačstvu v Stredozemí (tematická rozprava)
 13.Hospodárske politiky eurozóny (rozprava)
 14.Spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvorenie európskeho rámca pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu - Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (rozprava)
 15.Mandát na obchodné rokovania s Austráliou - Mandát na obchodné rokovania s Novým Zélandom (rozprava)
 16.Neutralita počítačových rezervačných systémov v leteckej doprave a obmedzenie prístupu k informáciám o letoch (rozprava)
 17.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 18.Mechanizmy reakcie na lesné požiare v severnom Španielsku a Portugalsku (rozprava)
 19.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 20.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia