Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 25 oktober 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 3.Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser - Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet (debatt)
 4.Bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (omröstning)
  7.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (omröstning)
  7.3.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0291/2017 - Bart Staes) (omröstning)
  7.4.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog) (omröstning)
  7.5.Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
  7.6.Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
  7.7.Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (A8-0294/2017 - Soraya Post) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  8.2.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)
  8.3.Inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens yttre gränser (A8-0057/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.4.Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller användningen av in- och utresesystemet (A8-0059/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.5.Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (A8-0294/2017 - Soraya Post)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Kampen mot olaglig invandring och människosmuggling i Medelhavsområdet (debatt om en aktuell fråga)
 13.Den ekonomiska politiken i euroområdet (debatt)
 14.En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar - Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (debatt)
 15.Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien - Förhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland (debatt)
 16.Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation (debatt)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 18.Motåtgärder mot skogsbränderna i norra Spanien och Portugal (debatt)
 19.Inkomna dokument: se protokollet
 20.Anslagsöverföringar: se protokollet
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy