Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 26 oktober 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

Genomförande av miljöansvarsdirektivet (debatt)
MPphoto
 

  Jytte Guteland, för S&D-gruppen. – Herr talman! Jag vill börja med att säga tack till föredragande Laura Ferrara för hennes arbete med att ta fram detta betänkande och för ett gott samarbete. Ekosystemen är grunden för liv, hälsa, välstånd och samhällsutveckling. Vi är beroende av vår miljö och av våra mänskliga handlingar, så vi måste värna miljön mycket mer. Miljöansvarsdirektivet uppstod ur behovet av just gemensamma regler på EU-nivå för att värna miljön. Det antogs redan 2004 och medlemsstaterna fick tre år på sig att införliva det i nationell rätt, men trots det dröjde det ända till 2010 innan det blev verklighet. Detta är obegripligt.

Kommissionens rapport ger dessutom en oroande bild av direktivets faktiska tillämpning. Direktivet har genomförts på ett inkonsekvent sätt, som också lett till att miljöskador registrerats oenhetligt och ofullständigt. Därför föreslår vi i betänkandet tydligare vägledningsdokument för operatörer, berörda myndigheter, miljöorganisationer och försäkringsbolag. Vi måste värna miljön. Den är grunden för liv och hälsa och ger glädje både för oss i vår tid och för kommande generationer.

Det är viktigt att vi avhjälper betydligt fler miljöskador än de som omfattas idag. Människor med olika erfarenheter och bakgrund delar samma luft. Vi vet att tusentals människor runt om i Europa dör på grund av dålig luftkvalitet. Därför måste vi ha gemensamma regler på EU-nivå även för miljöskador som omfattar luften. Jag utgår från att kommissionen tar sig an detta i förberedelserna för en kommande revidering.

Många studier visar även att det på nationell nivå inte har funnits någon vägledning eller praxis för när en skada bör betraktas som en allvarlig miljöskada. Därför föreslår vi kommissionen att ta fram offentliga databaser för att möjliggöra för verksamheter och medborgare att bli medvetna om miljöansvarsdirektivet och dess tillämpning. Detta skulle leda till att bättre avhjälpa och förebygga miljöskador.

För vår grupp har det också varit en prioritet, och jag är glad att det är med, att kommissionen utvecklar möjligheterna till kollektiva prövningar för överträdelser av EU:s miljölagstiftning. Det ger fler möjlighet till upprättelse.

Om vi menar allvar med att uppnå EU:s mål för en hållbar utveckling då måste vi göra betydligt mer. Därför är det hög tid att EU-kommissionen reviderar detta direktiv så att fler skador för hälsa och miljö omfattas av direktivet. Det måste ske snart, det måste vara tillämpligt med principen om att förorenaren betalar och denna princip måste alltid vara vägledande i tillämpningen av direktivet. Mot bakgrund av det undrar jag vad kommissionen gör idag och vad planen är inför kommande revidering?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy