Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (συζήτηση)
 7.Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Βραβείο Ζαχάρωφ 2017 (ανακοίνωση των νικητών)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  10.2.Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (A8-0297/2017 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  10.3.Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (A8-0387/2016 - Paul Tang) (ψηφοφορία)
  10.4.Aπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (A8-0388/2016 - Othmar Karas) (ψηφοφορία)
  10.5.• Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin) (ψηφοφορία)
  10.6.Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017) (ψηφοφορία)
  10.7.Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark) (ψηφοφορία)
  10.8.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (A8-0311/2017 - Daniel Caspary) (ψηφοφορία)
  10.9.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (A8-0312/2017 - Daniel Caspary) (ψηφοφορία)
  10.10.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (A8-0387/2016 - Paul Tang)
  11.2.Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017)
  11.3.Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark)
  11.4.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (A8-0311/2017 - Daniel Caspary)
  11.5.Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (A8-0312/2017 - Daniel Caspary)
  11.6.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  16.1.Συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης
 17.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου