Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 26. lokakuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 6.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2015 (keskustelu)
 7.Ympäristövastuudirektiivin soveltaminen (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Saharov-palkinto 2017 (palkituista ilmoittaminen)
 10.Äänestykset
  10.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)
  10.2.Ympäristövastuudirektiivin soveltaminen (A8-0297/2017 - Laura Ferrara) (äänestys)
  10.3.Kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle (A8-0387/2016 - Paul Tang) (äänestys)
  10.4.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (A8-0388/2016 - Othmar Karas) (äänestys)
  10.5.Yksityiselämän kunnioitus ja henkilötietojen suoja sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoaminen (yksityisyyttä ja sähköistä viestintää koskeva asetus) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin) (äänestys)
  10.6.Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017) (äänestys)
  10.7.Euroalueen talouspolitiikka (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark) (äänestys)
  10.8.Neuvotteluvaltuus Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (A8-0311/2017 - Daniel Caspary) (äänestys)
  10.9.Neuvotteluvaltuus Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (A8-0312/2017 - Daniel Caspary) (äänestys)
  10.10.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2015 (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle (A8-0387/2016 - Paul Tang)
  11.2.Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017)
  11.3.Euroalueen talouspolitiikka (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark)
  11.4.Neuvotteluvaltuus Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (A8-0311/2017 - Daniel Caspary)
  11.5.Neuvotteluvaltuus Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin (A8-0312/2017 - Daniel Caspary)
  11.6.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2015 (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 16.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  16.1.EU:n tason koordinoidut toimet rokotekattavuuden parantamiseksi
 17.Poslanecký mandát
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö