Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Joi, 26 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 6.Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (dezbatere)
 7.Punerea în aplicare a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător (dezbatere)
 8.Reluarea şedinţei
 9.Premiul Saharov 2017 (anunțarea laureaților)
 10.Votare
  10.1.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (vot)
  10.2.Punerea în aplicare a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător (A8-0297/2017 - Laura Ferrara) (vot)
  10.3.Cadrul pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată (A8-0387/2016 - Paul Tang) (vot)
  10.4.Cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (A8-0388/2016 - Othmar Karas) (vot)
  10.5.Respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și abrogarea Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin) (vot)
  10.6.Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017) (vot)
  10.7.Politicile economice ale zonei euro (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark) (vot)
  10.8.Mandatul de negociere pentru negocierile comerciale cu Australia (A8-0311/2017 - Daniel Caspary) (vot)
  10.9.Mandatul de negociere pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă (A8-0312/2017 - Daniel Caspary) (vot)
  10.10.Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Cadrul pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată (A8-0387/2016 - Paul Tang)
  11.2.Combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017)
  11.3.Politicile economice ale zonei euro (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark)
  11.4.Mandatul de negociere pentru negocierile comerciale cu Australia (A8-0311/2017 - Daniel Caspary)
  11.5.Mandatul de negociere pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă (A8-0312/2017 - Daniel Caspary)
  11.6.Monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Reluarea şedinţei
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Poziția Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 16.Interpelări majore (dezbatere)
  16.1.Eforturi coordonate la nivelul UE pentru a spori acoperirea vaccinurilor
 17.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 19.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
 21.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate