Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2066(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0326/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0326/2017

Viták :

PV 13/11/2017 - 20
CRE 13/11/2017 - 20

Szavazatok :

PV 14/11/2017 - 5.7
CRE 14/11/2017 - 5.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0428

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2017. november 13., Hétfő - Strasbourg Lektorált változat

20. Cselekvési terv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (rövid ismertetés)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest krótka prezentacja sprawozdania sporządzonego przez Ollego Ludvigssona w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych (2017/2066(INI) (A8-0326/2017).

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, föredragande. – Herr talman! EU:s marknader för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag är fortfarande underutvecklade. Därför är det viktigt att kommissionen nu gör sitt yttersta för att fullborda arbetet med kapitalmarknadsunionen, där fördjupningen av den inre marknaden för finansiella tjänster utgör en hörnsten.

Det kommer att bli intressant att följa vilka konkreta åtgärder som kommissionen faktiskt föreslår fram till 2019. Samtidigt saknas åtgärder för ett flertal av de frågor som parlamentet lyft i grönboken om finansiella tjänster. Fortfarande saknas det ett helhetsgrepp i syfte att utöka transparens, främja tillväxt och innovation, sänka de höga avgifterna för privata pensionsförsäkringar, fonder och andra finansiella tjänster.

Digitalisering kommer alltmer att förändra konsumentbeteendet och de finansiella marknaderna. Därför behöver våra juridiska ramverk anpassas i hög takt för att undanröja gränsöverskridande hinder i syfte att stärka våra europeiska fintech-bolag i den globala konkurrensen. I mitt betänkande uppmanar jag därför kommissionen att undersöka möjligheten att införa ett 29:e system för finansiella tjänster.

Vi måste även komma till rätta med direkta avarter när det gäller den inre marknadens funktionssätt. Exempelvis kan banker i dag annullera betal- och kreditkort för EU-medborgare som väljer att flytta till en annan medlemsstat. Här behövs tydliga EU-regler som ger befogenhet till de nationella tillsynsmyndigheterna att agera mot banker.

Om vi på allvar ska sjuda nytt liv i det europeiska samarbetet behöver medborgarna uppleva att unionen kontinuerligt jobbar för att avskaffa hinder för den inre rörligheten, liksom vi gjorde med roamingavgiften.

I framtiden behöver det bli lättare för konsumenterna att byta leverantörer av finansiella tjänster. Därför vill jag uppmana kommissionen att lägga fram ett specifikt lagstiftningsförslag som motverkar så kallade geoblockeringar av finansiella tjänster på den inre marknaden.

På lite längre sikt kommer kommissionen att behöva lägga fram ett förslag om ett alleuropeiskt system för elektronisk identifiering.

När det handlar om de konkreta åtgärderna från kommissionen tycker jag att det är bra att man föreslår en förändring av förordningen om gränsöverskridande betalningar för att säkerställa lika avgifter för gränsöverskridande betalningar och nationella betalningar för andra valutor än euron.

En annan fråga är den om ”dynamisk valutakonvertering”, vilket innebär att konsumenten i dag har valet att betala i euro eller i sin nationella valuta vid betalning och uttag utomlands. Oftast blir det dyrare för kunder att betala i sin nationella valuta. Kunder behöver få tydlig information och helst få överblick över vilket val som är det mest fördelaktiga vid varje köptillfälle och vid varje uttag i bankomat.

När det gäller kommissionens besked om att utveckla den inre marknaden för konsumentkrediter tror jag att det är väldigt viktigt att samtidigt ta fram effektiva åtgärder för att motverka en alltför hög skuldsättning hos hushållen. Därför menar jag att det är nödvändigt att utveckla ett EU-system för kreditvärdighet.

Jag är övertygad om att vi behöver se fler jobb och ökad tillväxt i dagens Europa för att stävja dagens missnöjesyttringar. Med en egen inkomst kan fler spara i enkla och säkra finansiella tjänster för att skapa ett bättre liv i framtiden. På så vis kan vi säkra ett rättvisare Europa för alla.

Jag vill avsluta med att tacka skuggföredragandena för ett gott och givande samarbete, och jag ser fram emot att ta del av kommissionens kommande förslag på området för finansiella tjänster.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, cílem akčního plánu je vymezit další kroky k vytvoření opravdového jednotného trhu v oblasti retailových finančních služeb. Pro Českou republiku je ovšem důležité, že její měnou není euro, a proto se jí dotýká zejména část o transakčních poplatcích. Problémem je, že poplatky za přeshraniční a vnitrostátní eurové platby jsou již pokryty v nařízení o přeshraničních platbách z roku 2009, ovšem platby v jiných měnách než v euru nejsou předmětem tohoto nařízení a právě poplatky za takovéto přeshraniční transakce zůstávají vysoké a výrazně převyšují objem poplatků za čistě vnitrostátní transakce v jiných měnách, než je euro.

Je očividné, že výše těchto poplatků také odrazuje spotřebitele od transakcí zejména nevelkého rozsahu v těchto jiných měnách. Já proto velmi vítám, že návrh obsahuje opatření v podobě rozšíření působnosti nařízení o přeshraničních platbách i na tyto další transakce.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση σε σχέση με τη δράση για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα επικεντρωθώ στο θέμα της διαφάνειας κατά τη λήψη δανείου, διότι έχουμε ως γνωστόν τα στεγαστικά δάνεια σε ρήτρα ελβετικού φράγκου και αυτό αφορά τουλάχιστον 70.000 οικογένειες στην Ελλάδα, αλλά αφορά και πάρα πολλούς άλλους δανειολήπτες σε όλη την Ευρώπη διότι, με την αύξηση της συναλλαγματικής αξίας του ελβετικού φράγκου, οι δανειολήπτες στην ουσία πληρώνουν τις δόσεις και όχι μόνο δεν εξοφλούν, αλλά οφείλουν ακόμη περισσότερα χρήματα.

Αυτό είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει στην Ελλάδα και στην Επιτροπή Αναφορών, και θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση για το ζήτημα αυτό, διότι συνεχίζεται πλέον η οικονομική καταστροφή των ίδιων των δανειοληπτών. Στην πράξη, δεν επρόκειτο περί δανείου αλλά περί μιας ουσιαστικά χρηματιστηριακής συναλλαγής, για την οποία δεν ενημερώθηκαν οι ίδιοι οι δανειολήπτες.

Χρειάζονται μέτρα και από την πλευρά της Επιτροπής, κυρία Crețu.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, οι πολυάριθμες ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εξακολουθούν να μην έχουν λάβει απάντηση από την Επιτροπή. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία συνεκτική λύση για τις δυσνόητες πρακτικές που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν προβαίνουν σε αναλήψεις από ATM, που ενέχουν μετατροπή νομισμάτων και καμία λύση που να παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων και εμπράκτως, να κατανοεί και να ελέγχει πλήρως την κατάσταση.

Σε αυτή την προοπτική, η Επιτροπή θα πρέπει να επιταχύνει τις εργασίες της για να προωθήσει την αμοιβαία αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα των τεχνικών ψηφιακής αναγνώρισης, χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο ασφάλειας των υπαρχόντων συστημάτων ή η ικανότητά τους να πληρούν τις απαιτήσεις του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – Spletno nakupovanje blaga pa tudi storitev se veča z dneva v dan. Potrošniki smo v zadnjem desetletju močno spremenili svoje nakupovalne navade, tako je pred dnevi se zgodilo na azijski črni petek, da so preko spleta na Alibabi zabeležili od 256.000 nakupov na sekundo.

Ko pa pridemo do področja finančnih storitev, imamo pa še vedno velike pomisleke. Poleg pomislekov pa nam to trgovanje preprečujejo tudi številke prepreke, recimo nepoznavanje zakonodaje v drugih državah, preglednost pri pretvorbi tujih valut, pravila pri varstvu potrošnikov, pa tudi tehnološke prepreke. Naš skupni cilj je enotni trg, zato podpiram vsa prizadevanja, da se mu čim bolj približamo tudi na področju finančnih storitev. Menim, da bi bila to tudi večja spodbuda na tem področju, ki bi znižala cene, zato pozdravljam ta akcijski načrt Komisije.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). – Senhor Presidente, eu reconheço que o relator fez esforços para ter um relatório mais próximo das necessidades, mas não podemos acompanhar as decisões finais porque, como fomos falando ao longo das várias negociações, o problema dos serviços financeiros de retalho não é um problema de informação, seja ela sobre taxas ou divisas, não é um problema de transparência, não é apenas um problema de inclusão digital, nem é um problema de comunicação. O problema são os produtos em si mesmos, são aqueles a que as pessoas têm acesso no balcão do banco quando aí chegam.

Em Portugal, houve um conjunto de lesados do BES e muita gente sofreu por esses produtos mesmo. Continuamos a ter produtos estruturados, especulativos e esse é verdadeiramente o problema: é que as poupanças das pessoas possam ainda ser dedicadas ao casino da banca e não como poupanças, e, por isso, eu quero que a banca seja mais conservadora e que os produtos sejam muito mais simples. É disso que precisamos e é por essa razão que não podemos acompanhar o relator nesta sua proposta.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Mr President, I would like to congratulate Mr Ludvigsson on this report. I think it is a most welcome expression of Parliament’s strong support for the deepening of the single market in retail financial services. We also think that a single market for retail financial services which can rely on innovative solutions is very welcome. To get there we need: first, to increase consumer trust and empower consumers; second, to reduce legal and regulatory obstacles for businesses when offering services across borders; and, third, to support digital innovation in financial services for the benefit of consumers.

We are moving fast to implement our Action Plan. At the beginning of 2018 we expect to come forward with a legislative proposal to lower the charges on all cross-border payments throughout the European Union, in particular for non-EU countries. To achieve this, we propose to expand the scope of the Cross-border Payments Regulation and we welcome your support on this. This is particularly important for our fellow citizens from countries which are outside the euro zone.

To support the provision of financial services across borders, we will also aim to facilitate the cross-border use of electronic identification. The reality is that more and more Europeans are living and working in an EU country that is not their own. Highly mobile citizens need a means of electronic identification, allowing banks to know their customers wherever they may reside in the European Union. We will bring together the required expertise on e—identification and anti-money laundering to make sure that providers of financial services can work with customers all over Europe.

Lower transaction costs and e—identification across borders are key to empowering consumers. It is a way to help them take advantage of the best financial services that are available all across the European Union. But we also need more market transparency. Therefore we will promote high quality standards of websites which allow to consumers to compare various offers. Moreover, we will investigate any barriers that may prevent consumers from switching to better offers. This will also put us in a better position to assess the possible benefits of additional European product regimes, as suggested in your report. Along the same lines, we will explore ways to facilitate access to loans across borders. We will also address in a more efficient manner the over-indebtedness of consumers linked to credit activities. We will seek to introduce common standards to assess the capacity to take out a loan. We will also reflect on the common principles for lending.

Thank you all for your interventions. This report and our discussion confirm that we share the same vision, namely that the European Union must ensure that all European cities have equal access to financial services of the highest quality. We should always remember that consumers are, first and foremost, citizens. This means that we need to put in place a framework capable of preventing any abusive or opaque practices. It also means providing innovative solutions to overcome any obstacle, whether legal or behavioural, that might unfairly hinder consumers. This is precisely what our Action Plan is about: achieving a single market in consumer financial services that is transparent, fair and innovative. The European Union cannot afford to lag behind on this matter.

Let me conclude by mentioning another key enabler of a deeper single market for financial services, FinTech. The Action Plan referred to our internal task force and the public consultation on FinTech. In early 2018 we will present the fruits of this work and table a FinTech Action Plan. It will offer a vision for a technology-driven and globally competitive financial sector.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję Pani Komisarz. Rozumiem, że sprawozdawca ma już odczucie pewnego sukcesu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 14 listopada 2017 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – Il piano d'azione approntato dalla Commissione creazione di un mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio viene presentato come un vantaggio per tutti i cittadini. Più che aumentare la concorrenza e la tutela degli investitori al dettaglio come auspica la relazione, però, il suddetto mercato andrà piuttosto a favorire la concentrazione e l'oligopolio dei grossi gruppi bancari "too big to fail" e ad amplificare i già insostenibili squilibri finanziari nell'area Euro. Non sono previste tutele effettive e sufficienti per i cittadini -tanto consumatori quanto piccoli investitori- che, invece di trarre benefici dall'iniziativa, rischiano così di essere messi in pericolo.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat