Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 13 ноември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (Срок за представяне на кандидатури): вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протоколи
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 7.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Териториалните типологии (Tercet) (разискване)
 15.Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване (разискване)
 16.В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (разискване)
 17.Преследване на християни по света (разискване)
 18.Опазването на крайбрежните морски местообитания: случаят с Posidonia oceanica (разискване)
 19.Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (разискване)
 20.План за действие относно финансовите услуги на дребно (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност