Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 13. november 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine – kandidaatide ülesseadmise tähtaeg (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Territoriaalsed tüpoloogiad (arutelu)
 15.Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine (arutelu)
 16.Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (arutelu)
 17.Kristlaste tagakiusamine maailmas (arutelu)
 18.Rannikumere elupaikade kaitsmine ning Posidonia oceanica juhtum (arutelu)
 19.Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (arutelu)
 20.Jaefinantsteenuste tegevuskava (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika