Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 13. marraskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali (ehdokasasettelujen määräaika): ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Alueelliset typologiat (keskustelu)
 15.Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla (keskustelu)
 16.Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (keskustelu)
 17.Kristittyjen vaino eri puolilla maailmaa (keskustelu)
 18.Rannikkomerialueiden luontotyyppien suojelu: esimerkkinä Posidonia oceanica -meriheinä (keskustelu)
 19.Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (keskustelu)
 20.Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö