Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2017. gada 13. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (termiņš kandidatūru iesniegšanai) (sk. protokolu)
 5.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.Teritoriālās tipoloģijas (debates)
 15.Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos (debates)
 16.Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (debates)
 17.Kristiešu vajāšana pasaulē (debates)
 18.Piekrastes jūras dzīvotņu aizsardzība: Posidonia oceanica gadījums (debates)
 19.Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (debates)
 20.Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (īss izklāsts)
 21.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums - Privātuma politika