Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 13 november 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Verkiezing van ondervoorzitters van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten): zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Territoriale typologieën (debat)
 15.Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (debat)
 16.Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (debat)
 17.Vervolging van christenen in de wereld (debat)
 18.De bescherming van mariene kusthabitats: Posidonia oceanica (debat)
 19.De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (debat)
 20.Actieplan voor financiële retaildiensten (korte presentatie)
 21.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid