Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur): Patrz protokól
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): patrz protokól
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokól
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Typologie terytorialne (debata)
 15.Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej (debata)
 16.Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (debata)
 17.Prześladowanie chrześcijan na świecie (debata)
 18.Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich – przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica (debata)
 19.Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (debata)
 20.Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności