Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 13 noiembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 4.Alegerea unor vicepreședinți ai Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor): consultaţi procesul-verbal
 5.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 6.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 7.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 10.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Tipologiile teritoriilor (Tercet) (dezbatere)
 15.Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare (dezbatere)
 16.Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (dezbatere)
 17.Persecutarea creștinilor în lume (dezbatere)
 18.Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica (dezbatere)
 19.Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (dezbatere)
 20.Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (prezentare succintă)
 21.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate