Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 13. novembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu (lehota na predloženie návrhov kandidátov): pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Územné typológie (rozprava)
 15.Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe (rozprava)
 16.Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (rozprava)
 17.Prenasledovanie kresťanov vo svete (rozprava)
 18.Ochrana pobrežných morských biotopov: prípad morskej trávy Posidonia oceanica (rozprava)
 19.Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (rozprava)
 20.Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia