Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 13. november 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 4.Izvolitev podpredsednikov Evropskega Parlementa (rok za vložitev kandidatur): gl. zapisnik
 5.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 6.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 7.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 13.Razpored dela
 14.Teritorialne tipologije (razprava)
 15.Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh (razprava)
 16.Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (razprava)
 17.Preganjanje kristjanov v svetu (razprava)
 18.Varstvo priobalnih morskih habitatov: primer Posidonia oceanica (razprava)
 19.Uporaba instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (razprava)
 20.Akcijski načrt o maloprodajnih finančnih storitvah (kratka predstavitev)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 23.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov