Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 13 november 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Val av vice talmän till Europaparlamentet – tidsfrist för inlämning av nomineringar: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.De territoriella typindelningarna (Tercet) (debatt)
 15.Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart (debatt)
 16.Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (debatt)
 17.Förföljelsen av kristna i världen (debatt)
 18.Skydd av kusternas marina livsmiljöer: Posidonia oceanica (debatt)
 19.Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (debatt)
 20.Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy