Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0148(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0077/2017

Texte depuse :

A8-0077/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Voturi :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0426

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg Ediţie revizuită

3. Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
 

Președintele – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul doamnei Olga Sehnalová, în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) (A8-0077/2017).

Înainte de a intra direct în dezbatere, vreau să fac un apel, pentru că știți foarte bine, noi, astăzi la ora 12.00, avem o ceremonie: acordarea Premiului Lux, după care urmează voturile și nu am vrea să intrăm peste aceste două puncte ale ordinii de zi cu discuția noastră. Așa că, îi voi ruga pe fiecare dintre colegi să își păstreze timpul anunțat, astfel încât să terminam în timp util.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, zpravodajka. – Pane předsedající, paní komisařko, již více než deset let existuje v Evropské unii systém přeshraniční spolupráce dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, který zkvalitnil dozor, vyšetřování a stíhání přeshraničního porušování práva. Revize jeho fungování ovšem poukázala na řadu limitů, které brání efektivnějšímu vymáhání nastavených pravidel. Dozorové orgány v rámci vnitřního trhu EU musí spolupracovat doslova na dennodenní bázi a mít dostatečné pravomoci a nástroje k řešení přeshraničních případů. Tuto potřebu ještě umocnil rozvoj e-commerce. Připomínám, že návrh patří mezi priority strategie jednotného digitálního trhu. Předložená aktualizace stávajících pravidel pro přeshraniční spolupráci v oblasti dozoru má zajistit rychlejší, aktivnější a důslednější vymáhání předpisů. Potřebujeme účinné mechanismy, které také zamezí různorodým přístupům k vymáhání práva u téhož porušení.

Dovolte mi přiblížit několik konkrétních opatření, kterými má toto nařízení přispět ke zvýšení ochrany spotřebitelů a nastavení férových podmínek pro všechny podnikatele na vnitřním trhu. Předložená legislativa podstatně posílí pravomoci dozorových orgánů v oblastech vyšetřování, vymáhání práva a stanovení nápravných opatření. Usnadnit vyšetřování má nově dozorovým orgánům ve všech státech EU například možnost kontrolního nakupování zboží pod skrytou identitou. Dozorové orgány budou mít pravomoc ukládat sankce a požadovat od obchodníka závazek nabídnout spotřebitelům, kteří utrpěli škodu, odpovídající nápravu. Nová pravidla zlepší vymáhání spotřebitelských práv také v online prostředí. V případě hrozícího rizika závažné a nenapravitelné újmy poškozující zájmy spotřebitelů budou moci dozorové orgány vyžadovat pozastavení internetové stránky v případě, že její provozovatel nereaguje a odmítá zjednat nápravu. Dozorové orgány by také měly mít pravomoc požadovat informace od registrátorů domén a bank ke zjištění totožnosti odpovědného obchodníka. Podvodné internetové stránky jsou narůstající fenomén, který je pro zodpovědné orgány v současné době složité účinně potírat.

Důležitou součástí nařízení jsou pravidla pro vykonávání zmíněných pravomocí. Zde jsme byli velmi důslední v tom, aby výkon byl přiměřený v souladu s právem Unie, vnitrostátním právem a zásadami Listiny základních práv. Členské státy si i nadále, stejně jako dosud, budou moci zvolit, zda příslušný orgán bude vykonávat pravomoci přímo nebo prostřednictvím podání k soudům. Děje se tak již podle platného nařízení a není nutné v tomto ohledu podle mého názoru nic měnit. Jednou z novinek, které revize přináší, je institut tzv. rozsáhlého porušování právních předpisů na ochranu spotřebitele s unijní dimenzí. Jedná se o nový nástroj, v jehož případě se předpokládá složité vyšetřování a koordinované vymáhání práva ve velkém množství členských států. Koordinační rolí bude v tomto případě vždy pověřena Komise, každý ze zapojených aktérů bude ovšem jasně vědět, co se od něj očekává a jak postupovat. Zlepší se také fungování databáze a systému výměny informací, díky Evropskému parlamentu bude celý systém spolupráce i více transparentní.

Revize pravidel také zlepší postavení spotřebitelských organizací, které budou moci dozorovým orgánům oficiální cestou poskytovat informace o podezření na porušování práv. S informacemi od spotřebitelů takzvaně z první ruky dozorové orgány dosud často nemohly nebo nechtěly pracovat, což se změní. Stranou nezůstanou ani obchodní sdružení, která rovněž dobře znají trh a mají informace, ke kterým se dozorové orgány leckdy nemusí dostat. Dozorové orgány budou také moci snáze koordinovat vyšetřování spotřebitelských trhů. V momentě, kdy tržní trendy, stížnosti spotřebitelů nebo jiné náznaky ukážou, že by mohlo dojít nebo již dokonce dochází k rozsáhlým porušováním právních předpisů na ochranu spotřebitele, může být svolán celoevropský průzkum a mohou být přijata závazná opatření ve všech členských státech. Dosud se tak dělo v omezené míře a pouze v online prostředí.

Věřím, že nařízení bude účinným nástrojem na postihování všech dobře známých nezákonných praktik, ale poslouží také například v boji proti dvojí kvalitě výrobků a všude tam, kde jsou spotřebitelé diskriminováni nebo se s nimi nejedná fér. Usnadnění výměny poznatků dozorových orgánů z jednotlivých států a možnost společně zakročit je hlavní devizou této legislativy.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, the revision of the Consumer Protection Cooperation Regulation, which you will vote on today, is a key deliverable of the Commission’s consumer strategy. I would like to thank the rapporteur on this file, Ms Olga Sehnalová, and all the shadow rapporteurs who have spared no effort to get a good deal for EU consumers.

Europe has the best consumer legislation in the world. However, it needs more effective enforcement, as was shown in the recently performed fitness check of EU consumer and marketing laws. This has confirmed the outline of our consumer strategy, which means focusing on public and private enforcement of consumer protection rules and laws. In the coming months the Commission will continue to ensure that consumer law is fully complied with and that no consumer is left without the chance for better individual redress, especially in mass harm situations. This will also be one of the main objectives of the measures that we are going to propose as our new deal for consumers in the spring of next year.

The Consumer Protection Cooperation (CPC) review has responded to the trend of the opening and digitalisation of the consumer markets, which has also increased possibilities for illegal and unfair practices. Unfortunately public enforcement systems in most Member States date back to the pre—digital era, and in all Member States the reach of public authorities is limited by national jurisdictional rules. It was therefore high time that we modernised the public enforcement of consumer laws in the EU. We have proposed to reform the way public authorities work together and, with the Commission, to tackle illegal practices harming consumers’ interests and fair competition, as well as trust in the European single market.

I would like to thank Parliament for its support throughout the negotiations, which were swift, focused and very purposeful. Once the new regulation is implemented, our citizens will be able to benefit from better working institutions securing fairer markets. Public authorities throughout Europe will have modern enforcement tools to tackle online offences, such as the power to find out who is behind an illegal commercial online practice, trace back financial flows, block online content or issue appropriate online warnings.

A real breakthrough is that consumer protection authorities will get more leverage in their joint negotiations with multinational players. Equipped with the power to accept traders’ commitments on remedies to consumers, as foreseen in the respective national laws, the authorities will be in a position to correct traders’ practices swiftly in all the Member States concerned with large—scale breaches of consumer rights. This will also avoid many lengthy civil court actions in situations where harm has been caused to many consumers across borders.

Last but not least, the Commission will have a key market surveillance role. It will be in a position to request Member States investigate in a coordinated manner practices that do not look right when such practices concern a large part of the Union. The Regulation on Consumer Protection Cooperation review that you will approve today is a key part of the mosaic of the consumer strategy of this Commission. Thank you in advance for your support.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την προστασία των καταναλωτών αποτελεί μέρος της συζήτησης του νέου σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού.

Η ταχύτατη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου σε ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δημιουργεί και σημαντικούς κινδύνους για τους καταναλωτές, με αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε ατομικό, κρατικό και ενωσιακό επίπεδο. Τούτο οδηγεί σε υπονόμευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις διασυνοριακές συναλλαγές. Υπολογίζεται πως το 1/3 των ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή.

Συνεπώς, δεν αρκεί η θεωρητική αναβάθμιση των δυνατοτήτων των εθνικών αρχών που προβλέπει ο νέος κανονισμός. Οφείλουμε στην πράξη να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των αρχών, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων οικονομικά κρατών μελών της Ένωσης, με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών που απειλούν τους πολίτες και την οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, em nome do Grupo PPE. – Senhor Presidente, Senhora Comissária, Caras e Caros Colegas, a coerência na aplicação coerciva do acervo essencial da União em matéria de Direito do Consumo contribui, tem de contribuir, para reforçar a confiança dos consumidores no mercado único digital europeu.

O Regulamento 2006/2004 criou uma rede de autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da lei para garantir a aplicação das principais leis de consumo da União de forma consistente transfronteiras.

A avaliação desse regulamento mostrou, porém, que as regras existentes tinham de ser revistas para responder aos desafios da economia digital e ao desenvolvimento do comércio transfronteiriço na União Europeia. É necessária uma coordenação efetiva entre as diversas autoridades competentes que integram essa rede, bem como uma coordenação efetiva entre outras autoridades públicas ao nível dos Estados-Membros. O texto acordado é resultado de meses de compromissos entre a proposta inicial da Comissão e as posições do Parlamento e do Conselho, e prevê mecanismos modernos, eficazes e eficientes.

Enquanto relator-sombra do Partido Popular Europeu, quero aplaudir 5 aspetos fundamentais do texto que vamos votar. Primeiro, reforça a aplicação das leis dos consumidores em toda a União, sem afetar as competências dos Estados-Membros neste domínio. Segundo, fornece um conjunto comum alargado de poderes mínimos para as autoridades competentes dos Estados-Membros. Terceiro, aumenta o nível de harmonização que se traduz numa cooperação efetiva e eficiente entre as autoridades públicas competentes, abrangendo toda a dimensão do mercado único. Quarto, estabelece um envolvimento das organizações de consumidores e de comerciantes no mecanismo. E quinto, cria um procedimento comum ao nível da União para as infrações generalizadas à escala da União, garantindo à Comissão um papel forte de coordenação.

Ao contrário do que alguns alegam, o exercício dos poderes deste regulamento tem de ser proporcional e adequado à natureza da infração e respeitar as disposições do direito nacional e da União, nomeadamente as garantias jurisdicionais e os direitos fundamentais.

Para concluir, Senhor Presidente, desejo felicitar a relatora Olga Sehnalová, os colegas relatores—sombra e a Comissão Europeia pelo resultado alcançado que beneficia claramente os direitos dos consumidores na União.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, con il testo che oggi approveremo i consumatori europei saranno più tutelati nei loro diritti quando decidono di acquistare, anche online, in un altro paese dell'Unione. Un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un mercato unico, anche nella sua dimensione digitale, più vicino e attento ai cittadini e ai consumatori, che in misura crescente acquistano online, si parla di circa 290 milioni di europei.

La revisione di questo regolamento ha due principali obiettivi: da una parte, adeguare le attuali norme della tutela dei consumatori alle nuove sfide poste dal digitale e dalla rapida diffusione del commercio elettronico, che vale nel 2016 circa 530 miliardi di euro, dall'altra, rendere più efficiente la cooperazione tra le differenti autorità nazionali, che già oggi sono responsabili della loro applicazione. Quest'ultime vedranno rafforzati e incrementati i loro poteri esecutivi, quali quello di infliggere sanzioni e quello di obbligare il responsabile dell'inflazione a compensare i consumatori danneggiati.

Si tratta di strumenti necessari per prevenire abusi significativi che oggi non vengono individuati né affrontati in maniera adeguata, anche e soprattutto a causa della loro dimensione transfrontaliera. Sarà inoltre istituito un meccanismo ad hoc per contrastare le pratiche abusive che avvengono in più di due terzi dei paesi e che dunque rischiano di minacciare l'interesse comune dei cittadini europei.

Con l'approvazione di questo regolamento i consumatori e le autorità avranno strumenti più efficaci per contrastare i casi diffusi di frode ai danni dei cittadini europei, come purtroppo è accaduto in passato, a partire dal caso Volkswagen.

Vorrei infine ringraziare la collega Olga Sehnalová per l'ottimo risultato raggiunto in sede di trilogo, dove è ben riuscita a difendere la gran parte delle istanze avanzate dal Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík, za skupinu ECR. – Vážený pán predseda, vyše desaťročia Komisia navrhuje a Únia prijíma legislatívu týkajúcu sa ochrany spotrebiteľa. Často sa stáva, že nejaká legislatíva nie je dodržiavaná, Komisia navrhne novú namiesto toho, aby vymáhala dodržiavanie tej existujúcej legislatívy. Výsledok je 2700 otvorených infridžmentov, teda konanie o porušenie legislatívy EÚ, z toho 320 v oblasti vnútorného trhu. Výsledok je aj, že prehnanou ochranou spotrebiteľa robíme z neho nesvojprávnu ovečku. To sa týka možno členských štátov a ich legislatívy viac ako Únie.

Ďalším problémom sú priority. Komisia ich má príliš veľa a niektoré z nich sú aj protichodné. Legislatíva na ochranu spotrebiteľa mnohokrát zbytočne komplikuje život podnikateľom, pričom zlepšovanie podnikateľského prostredia je takisto jednou z deklarovaných priorít Únie. Podnikatelia sa potom v zákonoch často nevyznajú, vyznať nedokážu a právna istota je nízka. Tým trpia ale aj samotní spotrebitelia. Zároveň chápem, že v oblasti elektronického obchodu, ak je cezhraničný, je legislatíva na úrovni Európskej únie potrebná.

Oceňujem snahu spravodajkyne hľadať a nájsť skutočný a poctivý kompromis. Výsledný návrh podľa môjho názoru má potenciál zlepšiť vymáhanie už dnes existujúcich pravidiel, a to najmä pri cezhraničnom obchode. Chcem veriť, že aj ďalšie zmeny, ako napríklad minimálne právomoci národných obchodných inšpekcií, pomôžu vymáhať existujúce zákony. Avšak je ilúzia si myslieť, že zákonmi dokážeme spotrebiteľa ochrániť dokonale. V prvom rade sa musí chrániť on sám, a preto by bolo veľmi dobré, keby v oblasti legislatívy ochrany spotrebiteľa Únia teraz niekoľko rokov nekonala a venovala sa zlepšovaniu podnikateľského prostredia.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, let me first start by thanking the rapporteur, the Commission and my fellow colleagues who were working on this file. I am sure that they agree with me that this important file will better protect consumers and prevent fraud.

My personal experience of fraud online was actually buying, booking and paying for a hotel room only to find out that in reality there were no rooms... nor even a hotel! Only a voice at the other end of the telephone line saying: ‘but I can see your room on my website.’ I am completely sure that all of us have had such an experience when buying online: fraudulent websites selling incredibly cheap products that are actually never delivered; websites offering products that turn out to be counterfeit; the ‘free-trial’ scams that promise consumers that they can try a product for free, only to find out later on that they have to pay something for the services... The list can be long and this piece of legislation today is directed at those consumers who have been deceived on the internet while buying products. It will make sure that consumer protection authorities collaborate better and prevent these infringements going on in the EU.

We need to protect consumers because we have to buy things on the internet. There is a greater choice, there is a possibility of better value, but shopping on the internet has to be safe. I did want to see stronger wording on the need for a court decision before closing a website but nevertheless I do support the outcome of the negotiations and I do hope that the Member States will implement this legislation as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, v poslední době došlo k mnoha změnám na vnitřním trhu Evropské unie. Musíme reagovat na výzvy digitální ekonomiky a rozvoje přeshraničního obchodu v EU. Věřím, že nařízení, které dnes projednáváme, přispěje k včasnému odhalování nekalých praktik, jako je například dvojí kvalita potravin. Ukazuje se, že na trhu EU se prodávají zdánlivě podobné výrobky, které však mají v některých členských státech například nižší obsah masa, vyšší obsah tuku nebo obsahují jiný druh sladidla.

(Předsedající přerušil řečníka z důvodu problému s tlumočením.)

A to zejména v zemích střední Evropy, což je pro naše občany nepřijatelné. Posílení role spotřebitelských organizací a včasné odhalování nekalých praktik přispěje k řešení rozšíření porušování v celé EU. Fyzická osoba – spotřebitel nesmí být rozvojem vnitřního trhu poškozována, nesmí být jeho rukojmím ani otloukánkem. Apeluji na všechny kolegy, aby dohodu dosaženou v trialogu podpořili, neboť ji považuji za vyvážený kompromis. Děkuji zpravodajce za vynikající práci.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, the reform of the Consumer Protection Cooperation was an opportunity to update an important and already well-established system of cooperation of national consumer protection authorities. Parliament went into trilogue with a strong position on much-needed aspects. Consumers who have been harmed need compensation. Dieselgate has shown that we cannot leave this up to the discretion of the companies. Illicit profits would need to be restituted. The trilogue outcome we are debating today unfortunately falls short on these key points of the original Commission proposal. On top of that, it establishes overreaching internet blocking measures that are neither proportionate nor suitable for the goal of protecting consumers and come without mandatory judicial oversight. I am asking you not to just sign off on the trilogue outcome today but rather to please support the plenary amendments that reinstate the Parliament position on these critical issues, in order to really provide an added value for citizens.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mondo online i confini non esistono e le frodi transnazionali sono più difficili da contrastare, anche perché l'azione delle autorità nazionali viene limitata dalle diverse procedure esistenti tra paesi. Il risultato è quello che le frodi che colpiscono i consumatori in più paesi non vengono risolte in maniera coordinata e coerente, a danno di tutti i cittadini, come nello scandalo Volkswagen che ha coinvolto otto milioni di veicoli in Europa.

È dunque necessario che le autorità nazionali europee abbiano dei poteri minimi in comune, in modo da garantire un livello base di protezione dei consumatori, sotto il quale non è possibile scendere. Questo regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è un passo in avanti in questa direzione. Si dà la possibilità alle autorità, per esempio, di reperire informazioni sensibili oltre confine, come i flussi finanziari. Si coinvolgono le associazioni dei consumatori che possono segnalare sospette frodi direttamente agli Stati e alla Commissione.

Ma chiediamo di essere più ambiziosi nei confronti dei cittadini in materia di risarcimenti. Abbiamo perciò presentato degli emendamenti per garantire alle autorità nazionali il potere di ordinare alle compagnie che frodano di risarcire i cittadini danneggiati anche restituendo i profitti. Si tratta di un atto dovuto nei confronti dei consumatori. Chiedo pertanto a quest'Aula di sostenere questi emendamenti.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je me permets, une fois n’est pas coutume, d’apprécier l’esprit du texte qui sera proposé au vote aujourd’hui.

Les prérogatives des autorités nationales chargées de la protection des consommateurs y sont préservées et renforcées et de nouveaux outils juridiques sont mis à leur disposition pour s’adapter à l’ère numérique.

La coopération entre ces autorités nationales à l’honneur dans ce texte dans un réel souci d’efficacité et de compétence est satisfaisante.

Le rôle de coordinateur ou de facilitateur donné à la Commission, dans les cas d’infraction de grande ampleur et de dimension européenne, paraît aussi pragmatique et en accord avec le contexte commercial actuel.

Nous avons enfin réussi à éviter l’écueil des tentations centralisatrices de la Commission, généralement déconnectées des réalités commerciales et donc généralement contre-productives.

Cette volonté tentaculaire n’a pas prévalu aujourd’hui et je m’en félicite.

En conséquence, mon groupe soutiendra l’accord provisoire et considère ce texte comme une base intéressante de travail pour l’avenir.

L’échelon de protection optimale des citoyens comme des consommateurs demeure évidemment la «Nation» et je suis ravie de constater que nous sommes ici tous d’accord.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Go raibh maith agat a Uachtaráin. Molaim an Rapóirtéir agus an Coimisinéir as ucht na moltaí seo a chabhróidh go mór le saoránaigh na hEorpa.

Mr President, the agreement reached at trilogue will ensure the development of modern, efficient and effective consumer protection cooperation measures which will reduce consumer detriment caused by cross—border infringements. It is vital that all Member States reach similar outcomes on the same malpractices across the board in relation to consumer and marketing law. I think that this text will help to ensure this. There are a number of positive points in this text. I particularly welcome that the Commission will be empowered to assist Member States in coordinating common actions – for example those of national enforcement – to get commitments from traders to change their malpractices. Additionally, I welcome the new surveillance mechanism to replace the current CPC system of alerts, widening the exchange of information. This agreement will enable enforcement authorities to cooperate more efficiently and act faster in the single market, especially the digital single market. It is vital that this cooperation is facilitated, as consumers must be protected to the same degree throughout the EU—28. I look forward to the implementation of the regulation.

Job maith, comhghairdeachas.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Hr. formand! Digitaliseringen giver forbrugerne mange nye muligheder. E-handelen blomstrer, og vi har kun set begyndelsen. Men sammen med stigende handel ser vi også stigende problemer for forbrugere, der handler digitalt. Nogle bliver snydt bevidst, og andre får bare ikke den beskyttelse, de egentlig er berettigede til. Det skal vi håndtere, og det er præcis det, vi gør, med den lov, vi skal stemme om i dag. Vi styrker samarbejdet mellem myndighederne i EU’s medlemslande, og det er helt centralt for at sikre, at forbrugernes rettigheder bliver håndhævet - håndhævet stærkt og godt og hurtigt. Med loven styrker vi nemlig myndighedernes redskaber til at gå efter dem, der ikke efterlever vores forbrugerbeskyttelse, med bl.a. bedre regler for at sanktionere og give bøder og den slags. Det er rigtig, rigtig vigtigt! Jo tryggere vores forbrugere er, jo mere vil de handle, og de er kun trygge, hvis vi har nogle ordentlige forbrugerbeskyttelsesregler, der bliver håndhævet. Så jeg støtter resultatet i dag.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). – In het digitale tijdperk staan de consumenten steeds vaker voor de uitdaging om een goede bescherming te genieten. Een veilige internetomgeving is nochtans cruciaal om hun vertrouwen in online shoppen te versterken. Vandaag zijn er nog cijfers bekend gemaakt dat maar 38 % van de consumenten het veilig acht om grensoverschrijdend online te shoppen. We moeten dus kort op de bal spelen om de strijd tegen de criminele webhandelaars aan te pakken.

De versterking van de capaciteiten van de nationale bevoegde instanties, in combinatie natuurlijk met een grensoverschrijdende samenwerking, zullen het voor de lidstaten makkelijker maken om deze strijd aan te gaan. En het is nodig, want die criminele webhandelaars kunnen al te gemakkelijk hun activiteiten van land naar land verplaatsen. Daarom moeten we alle actoren bij het proces betrekken: een Europees waarschuwingssysteem waar consumentenorganisaties alarm kunnen slaan en ook recht op betere informatie en compensatiesystemen.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová (ALDE). – Mr President, within the European Union businesses and consumers should know no borders. This is the key to the digital single market and to the Union as a whole. Sadly, however, just as companies and individuals know no borders, so too do bad operators and bad products, people who do not respect consumer protection law and think they can get away with it because they are in one Member State and the victim is in another. Consumers will only go cross-border if they have trust: trust that all national authorities are working together to keep out and sanction those bad apples.

Up to 37% of European e-commerce websites are in breach of EU consumer protection law. It is in the collective interest of each Member State to ensure the better enforcement of consumer protection law, both at home and cross-border. While we do have some doubts as to the website takedowns, it is thanks to the good work of Commissioner Jourová, the rapporteur, and others that the overall package is a fine outcome.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, zunächst mal den beteiligten Berichterstattern und Schattenberichterstattern bei diesem schwierigen Dossier danken zu müssen.

Denn ich glaube, dass es am Anfang so war, dass die Kommission natürlich mit einem sehr ambitionierten Vorschlag hier ins Verfahren gekommen ist. Ich glaube, es ist auf allgemeine Zustimmung im Europäischen Parlament gestoßen, dass wir dringend dafür sorgen müssen, dass die Durchsetzung der europäischen Verbrauchervorgaben, der europäischen Verbrauchergesetze in der Europäischen Union besser werden muss, und worauf gerade schon hingewiesen wurde – dass es uns auch besser grenzüberschreitend gelingt.

Am Ende ist es natürlich so, dass in vielen Mitgliedstaaten die Schließung einer Website eine Entscheidung eines Richters sein muss und nicht einfach administrativ durchgeführt werden kann. Insofern glaube ich, dass der Kompromiss, den wir hier erzielt haben, eine wirklich gute Grundlage ist, auf der einen Seite zu erreichen, dass die Europäische Kommission die Verbraucherrechte in den Mitgliedstaaten – in Europa – besser durchsetzen kann, es uns aber auf der anderen Seite auch gelungen ist, die bestehenden Strukturen in den Mitgliedstaaten – so unterschiedlich sie im Einzelnen eben sein mögen – auch zu erhalten.

Deswegen ganz herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Ich gehe davon aus, dass wir heute für diesen Vorschlag eine ganz breite Mehrheit finden werden.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). – Mr President, in the online digital world, there are no borders. This makes it very difficult for consumers and national authorities to tackle any problems emanating from the digital single market. Consumers are often confused and powerless and find themselves in a catch-22 situation. They do not know which authority to contact, who is responsible or who can help them. Even if they contact the right authority, the authority itself is limited by the procedures of its own national regulations.

Not only are consumers powerless but so is the national authority. This is unacceptable in a modern digital single market. Challenges must be addressed by creating a digital environment, by adopting digitally proved consumer laws that can ensure strong and enforceable consumer rights for everyone in the EU. I would like to congratulate the rapporteur, Olga Sehnalová, for finalising this proposal during the Maltese Presidency. This legislation will empower public authorities by giving them improved tools to protect consumers from rogue traders, particularly in online cross-border negotiations.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, sustav zaštite potrošača na jedinstvenom tržištu iznimno je važan za europske ekonomije jer gradi povjerenje koje uvijek rezultira većom potrošnjom i višestrukim pozitivnim učincima na gospodarstvo.

Bolja suradnja nacionalnih tijela u ovom pitanju ključ je dobrog funkcioniranja jedinstvenog tržišta, čija je heterogenost u mnogo aspekata dobrodošla, ali ne bi smjela biti olakšavajući faktor za varanje potrošača.

Uredba ostavlja dovoljno prostora državama članicama da same izaberu sustav provedbe koji smatraju prikladnim te odluče o raspodjeli ovlasti među nacionalnim tijelima. Također, slobodne su odrediti hoće li nadležna tijela ovlasti izvršavati izravno ili uz pomoć drugih javnih tijela, odnosno pod nadzorom pravosuđa, od kojeg se traži samo učinkovitost i proporcionalnost troškova postupka.

Ovo je dobar put. Standardi zaštite potrošača moraju nam biti zajednički, a države članice trebaju moći birati kako će ih implementirati. Naravno, poštujući pritom ovu Uredbu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, vreau să vă felicit de la bun început pentru că ați venit cu propunerea de revizuire a regulamentului. Iată, după zece ani, vreau să o felicit pe Olga, colega noastră raportor, care a lucrat extrem de mult să ajungă la compromisuri și la amendamente care să ajute, pentru că spunea aici un coleg: „avem foarte multe reglementări, important este să le facem eficiente”. Nu vreau să mai repet ce au spus colegii mei, dar vreau să subliniez trei lucruri: în primul rând, în acest raport, consider că este bine că s-a precizat termenul de prescripție pentru exercitarea anumitor competențe în cazul unei încălcări; este un termen rezonabil la cinci ani și cred că este binevenit; apoi, cred că trebuie să sprijinim, și acest raport prevede, participarea organizațiilor de consumatori, de exemplu în cadrul mecanismului de alertă, așa cum e prevăzut la articolul 34 deoarece entitățile care reprezintă un interes legitim pentru protecția consumatorului iau la cunoștință de încălcări adeseori mult mai rapid decât autoritățile; și al treilea, cred că prezentarea unor planuri bianuale de asigurare a aplicării legislației de fiecare stat membru este foarte binevenită.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je vais commencer par vous donner un chiffre: 37. C’est le pourcentage de sites qui ne respectent pas les législations européennes en matière de protection des consommateurs.

Grâce à la révision de cette législation en matière de coopération des autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, de véritables avancées sont à saluer, car les autorités nationales bénéficieront maintenant de pouvoirs élargis et adaptés à l’évolution de la société numérique, adaptés à leur temps afin de mettre fin aux trop nombreuses violations en ligne de ces droits.

Je tiens d’ailleurs à féliciter Olga Sehnalová, comme cela a déjà été fait, pour son excellent travail de rapporteure en la matière et je salue notamment les avancées suivantes: le réel pouvoir d’enquête pour les autorités nationales, la création de sanctions et l’indemnisation du consommateur, la mise en place d’un mécanisme d’alerte et le renforcement du rôle des associations de protection des consommateurs dans ce processus.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Gospodine predsjedniče, kada je u pitanju učinkovitiji nadzor istraga i kazneni progon u smislu povreda koje iskorištavaju nepošteni trgovci u unutardržavnom ili zajedničkom europskom prostoru

, jasno je kako je svakim danom potrebno učinkovitije nadzirati i tražiti bolja rješenja kako bi se nepoštenju stalo na kraj. Još uvijek su najveći problemi vidljivi u internetskom poslovanju gdje potrošači nisu dovoljno zaštićeni, prije svega kupujući proizvode ili usluge izvan matične države.

No ovdje želim upozoriti na to da je čak trećina prehrambenih proizvoda koje nalazimo na policama trgovina u novijim članicama Europske unije lošije kvalitete nego što je to na zapadu. Istraživanja su potvrdila da je istočno tržište prevareno istim ambalažama u kojima su nekvalitetni proizvodi. Od voćnih napitaka i zubnih pasti do deterdženata, istočne verzije marki prodanih diljem Europe pokazale su da su manje kvalitetne od onih prodanih na zapadu i tome treba stati na kraj. U Europskoj uniji ne smije postojati zemlja s potrošačima druge klase.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'obiettivo primario del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori è quello di garantire la certezza del diritto nel mercato unico.

Tuttavia, l'attuale tasso di inosservanza dell'acquis dell'Unione in materia di tutela dei consumatori dimostra che la situazione non è proprio ottimale. Le verifiche coordinate dei siti web per il commercio elettronico registrano un tasso di non conformità delle norme fondamentali tra il 32% e il 69% nei mercati sottoposti a controllo.

L'impostazione data dal nuovo regolamento servirà a sviluppare meccanismi moderni, efficienti ed efficaci per ridurre le situazioni in cui le infrazioni transfrontaliere non vengano affrontate in maniera sufficiente e per garantire che le autorità preposte alla tutela dei consumatori raggiungano conclusioni simili su pratiche abusive identiche.

Un quadro armonizzato per coordinare le attività di esecuzione svolte dalle autorità consentirà un'efficace cooperazione transfrontaliera tra le autorità pubbliche per evitare che gli operatori inadempienti possano sfruttare carenze, limitazioni territoriali e altre limitazioni che incidono sulla capacità di far rispettare le norme di ciascuno Stato membro.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η άναρχη ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων με τη μορφή κανονισμού για την προστασία των ίδιων των καταναλωτών. Διότι αυτό που προκύπτει και από τη συζήτηση είναι ότι τουλάχιστον το 37% των ιστοσελίδων, οι οποίες υπάρχουν για παροχή υπηρεσιών, παραβιάζουν στην πράξη τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Επομένως, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Πρώτον, να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών, διότι μόνον έτσι μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική προστασία. Δεύτερον, να υπάρξει ενίσχυση των οργανώσεων καταναλωτών, οι οποίες θα μπορούν μόνες τους, απευθείας, να λαμβάνουν ένδικα μέτρα προκειμένου να προστατεύουν τους καταναλωτές. Φυσικά, και η διεύρυνση του δικαιώματος των ίδιων των καταναλωτών με ένδικα μέσα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Επομένως, θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα και κατά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη ανάπτυξη του Διαδικτύου παρέχει τη δυνατότητα σε αριθμό καταναλωτών να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές μέσω αυτού, εξ αποστάσεως. Αυτή η δυνατότητα, όμως, τους εκθέτει στον κίνδυνο να πέσουν θύματα μικρής ή μεγάλης απάτης, όπως π.χ. να καταθέσουν χρήματα για αγορά ειδών που δεν υφίστανται, είτε να αγοράσουν είδη αμφιβόλου ποιότητας.

Είναι, λοιπόν, αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, ούτως ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές από την απάτη αυτή και να ενημερώνονται σχετικά με το τι συμβαίνει σε αυτές τις εταιρείες μέσω Διαδικτύου. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί μια αυστηρή νομοθεσία, ούτως ώστε όσες εταιρείες παρανομούν να επιστρέφουν τα χρήματα στους καταναλωτές, όπως επίσης και να ακυρώνονται κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες ανήκουν σε εταιρείες που παρανομούν. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα αυξηθεί επίσης και το εμπόριο εξ αποστάσεως.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, in my concluding remarks I would like to explain the two basic pillars of our consumer policy.

Consumer policy in the EU is based on the protection of the weaker side of the commercial relationship. As we can see, we are facing a totally new situation because the position of the consumer in the online world is very different from the position in his or her shop in his or her street. This asymmetry of power is something we have to address.

The second pillar is that we need to have our consumers in the EU legally well-equipped, with the possibility of defending their rights themselves. That is why we are focusing, on the one hand, on better public enforcement: we are doing this through the CPC Regulation review and I am sure we are doing the proper thing for EU consumers. On the other hand, there are dishonest traders who cause much harm to consumers.

The second thing, which we plan for Spring next year, is to improve the situation in private enforcement for consumers. You know that we are considering some possibility of European Union collective redress. Of course, as Justice Commissioner, I also have in mind to come with measures which will not increase the workload for the European courts, so I welcome alternative ways to settle disputes and this is where the CPC review can help.

Ladies and gentlemen, thank you very much for your support and I hope for your positive vote later today.

Commission Statement

(in writing)

The European Commission declares the following.

Article 21 requires competent authorities to take the necessary enforcement measures to cease widespread infringements. The Article sets out (in a non-exhaustive manner) in what situations enforcement measures are particularly appropriate.

Amongst these situations, Article 21 lists: in paragraph (1) (d) commitments which are insufficient to ensure the cessation of the infringement or, where appropriate, to remedy consumers harmed by the infringement; and in paragraph (1) (e) the failure by the trader to implement those commitments.

Article 21 (1) (d) and (e) must be read in consistency with the objectives of the Regulation, which are to set up an effective and efficient enforcement cooperation among competent public enforcement authorities to detect, investigate and order the cessation of intra-Union infringements and widespread infringement, and with the main provisions on remedial measures contained in the Regulation, in particular Article 9 (4) (c). In coordinated actions, where a competent authority has sought to obtain commitments from the trader to offer adequate remedies to the consumers concerned by an infringement, it may be particularly appropriate to take enforcement measures when those commitments are insufficient to remedy consumers harmed by the infringement or when those commitments are not implemented."

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, zpravodajka. – Pane předsedající, já bych na tomto místě ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům, a to jmenovitě Carlosu Coelhovi, Richardu Sulíkovi, Jasenku Selimovičovi a Julii Redové, a také administrativě Evropského parlamentu za konstruktivní spolupráci a podporu během celé práce. Mé poděkování patří také zástupcům slovenského a maltského předsednictví za enormní nasazení k dosažení dohody.

Děkuji samozřejmě také předkladatelům návrhu, paní komisařce Jourové a generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, ale v prvé řadě svému asistentovi Michalu Vaňáčkovi za obrovský kus práce, kterou odvedl na tomto textu. Jako každá legislativa i tato revize je kompromisem mezi Evropským parlamentem a členskými státy. Vyjednaný text se neodklonil od svého zamýšleného cíle a může přinést hmatatelné výhody evropským občanům.

Já bych ráda proto vyzvala všechny kolegyně a kolegy, kteří podporují nastavení a vymáhání férových podmínek na vnitřním trhu, aby dnes tuto vyjednanou dohodu podpořili.

 
  
 

Președintele – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi, 14 noiembrie 2017, după ceremonia acordării Premiului LUX.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. – Signora Commissario, la revisione del regolamento di cui oggi si discute si rendeva ormai necessaria per superare le nuove sfide poste dall'avvento dell'era digitale e dalla crescita esponenziale del commercio elettronico. Già nel 2014, infatti, due terzi dei reclami individuali riguardavano acquisti transfrontalieri avvenuti online, a fronte di danno stimato a circa 770 milioni di euro all'anno per i consumatori. L'UE, al fine di sfruttare appieno il potenziale di crescita del mercato unico digitale, deve contrastare con fermezza le pratiche illecite e sleali che ledono direttamente i consumatori e la fiducia che essi ripongono nei confronti dell'e-commerce. La tutela dei consumatori va quindi perseguita attraverso il rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali competenti al fine di assicurare l'impegno degli operatori economici a compensare i consumatori in caso di pratiche illecite, con condizioni eque per tutti e con procedure efficienti e trasparenti, con un ruolo di coordinamento della Commissione europea in caso di infrazioni che minaccino l'interesse collettivo dei consumatori. Mi congratulo con la collega relatrice per l'ottimo lavoro svolto e per aver ottenuto una maggiore partecipazione delle associazioni dei consumatori che potranno segnalare alle autorità competenti casi di sospetta violazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. – I strongly support the outcome of this highly important report, which builds on the proposal of reforming a pivotal piece of legislation, the so-called Consumer Protection Cooperation (CPC) Regulation that governs the powers of enforcement authorities and the way in which they can cooperate in order to ensure effective surveillance, investigation and prosecution of cross-border breaches of consumer law. Indeed, the increased momentum of e—commerce as well as widespread consumer law infringements across the internal market call for an overhaul of the Regulation, so that the latter does not fall short of what would be needed in order to ensure strong and enforceable consumer rights for everyone in the European Union.

Therefore, welcoming the reform proposal, I share the opinion that the Commission has rightly put the spotlight on the powers needed by the enforcement authorities in all Member States, which will certainly underpin proper cross-border cooperation. Finally, I consider that a structured dialogue between public enforcers and consumer associations is paramount as these entities very often become aware of infringements much earlier than the competent authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Az uniós polgárok fogyasztóvédelmi jogainak megerősítésére irányul a rendeletmódosítás, amelynek célja a határokon átnyúló jogsértések megakadályozása és a kiszabott büntetések végrehajtása. A csalárd kereskedők bevett gyakorlata, hogy olyan tagállamba teszik át székhelyüket, ahol a fogyasztóvédelem kevésbé fejlett, ezzel elkerülve a jogi következményeket. Az ehhez hasonló esetek megakadályozása érdekében szükséges, hogy a tagállamok megerősítsék az együttműködésüket a fogyasztóvédelem terén.

A tagállamok hatóságai többletjogosultságokat kapnak, mint például a székhelyekre való behatolás, házkutatás, vagy a próbavásárlás, az új szankciók között pedig a weboldal/domain név felfüggesztése, illetve megszüntetése szerepel. A határokon átnyúló jogsegély előmozdítása érdekében bevezetésre kerül egy közös adatbázis, amely elősegíti az információcserét a tagállamok között. A végrehajtó hatóságok kétéves ciklusokban dolgoznak, amelyet a Bizottság szintén kétévente ellenőriz.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. – Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και στους σκιώδεις εισηγητές για την έκθεση με στόχο τη συνεργασία των κρατών μελών για την προστασία των καταναλωτών. Οι παράνομες και αθέμιτες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εταιρείες ζημιώνουν τους καταναλωτές και νοθεύουν τον υγιή και δίκαιο ανταγωνισμό. Η βελτίωση της νομοθεσίας με προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι απαραίτητη. Ωστόσο, υπάρχει ήδη σημαντική νομική προστασία των καταναλωτών, που δεν τυγχάνει αποτελεσματικής εφαρμογής σε όλη την ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη έχει προκύψει οικονομικό και κοινωνικό κόστος, με απόγνωση και απελπισία, αφού οι ευρωπαίοι πολίτες εναποθέτουν τις προσδοκίες τους για προστασία στην ΕΕ.

Στην έκθεση επισημαίνω ιδιαίτερα την εισαγωγή των εννοιών της «εκτεταμένης παράβασης» και της «εκτεταμένης παράβασης με ενωσιακή διάσταση». Φαινόμενο εκτεταμένης παράβασης με ευρωπαϊκή διάσταση υπήρξε η συστηματική και μαζική χρήση παράνομων και καταχρηστικών ρητρών-πρακτικών από το τραπεζικό σύστημα σε διάφορα κράτη μέλη, και ιδιαίτερα στην Κύπρο, που είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Η καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών και, ταυτόχρονα, η μη αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για εξάλειψη των καταχρηστικών ρητρών και πρακτικών συνέδραμαν καθοριστικά στην οικονομική καταστροφή που κορυφώθηκε το 2013, τις φοβερές επιπτώσεις της οποίας βιώνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Κύπρο, μέχρι σήμερα, και απαιτεί απονομή δικαιοσύνης. Η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας θα είχε αποτρέψει το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), in writing. – I support the work of the rapporteur Olga Sehnalová. Parliament should adopt this report as it will strengthen national authorities to enforce consumer rights. The Consumer Protection Cooperation (CPC) Regulation from 2004 set up effective methods of cooperation between public authorities responsible for enforcing consumers’ rights, but the latest development in e-commerce and trade is asking for a reform of the rules. We need efficient tools for cooperation between the enforcers of consumer law that are effective enough in the digital age to ensure consumers a safe online shopping experience. The reform of the CPC Regulation empowers consumers by giving the national authorities powers to impose fines and penalties payments, or to seek to obtain commitment to compensate the consumers for the harm done. Consumer rights are becoming progressively more important as the trade develops new ways of business and so the legislation needs to adapt to this evolution as well.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Neabejotina, kad vartotojų apsauga ES rinkoje yra svarbus elementas kuriant bendrijos teisę. Jau 2003 m. Komisija pirmą kartą pasiūlė nacionalinių valdžios institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo sistemą, siekdama palengvinti veiksmingesnę tarpvalstybinių nusikalstamų veiklų stebėseną, tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, taip pašalinant nesąžiningų prekybininkų naudojamas spragas. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir vykdymo veiksmų veiksmingumą kalbant apie pažeidimus tarpvalstybiniu mastu ir išvengti skirtingo požiūrio į vartotojus ir įmones bendrojoje rinkoje, reikalingas senaties termino įvedimas. Tai reiškia konkretų laikotarpį, per kurį kompetentingos institucijos, vykdydamos tarpvalstybinius pažeidimus reglamentuojančias taisykles, gali taikyti sankcijas, skirti kompensaciją vartotojams arba pareikalauti sugrąžinti iš pažeidimo gautas pajamas. Tačiau nepamirškime, kad tai valstybės narės turėtų nuspręsti, ar kompetentingos valdžios institucijos šiuos įgaliojimus naudos tiesiogiai savo kompetencijų ribose ar teikiant pareiškimus kompetentingiems teismams. Jei valstybės narės nustatys, kad kompetentingos institucijos naudojasi savo įgaliojimais, jos turėtų užtikrinti, kad teises būtų galima laiku ir veiksmingai įgyvendinti.

 
  
 

(Ședința a fost suspendată între 11.59 și 12.30 pentru acordarea Premiului LUX)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate