Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0393(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0231/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0231/2017

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0424

Συζητήσεις
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.2. Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, υπερψηφίζω τη συγκεκριμένη έκθεση διότι οριοθετεί βασικούς ορισμούς και στατιστικά κριτήρια για τις διάφορες εδαφικές τυπολογίες, ώστε να υπάρχει κοινός τόπος αναφοράς για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης.

Παρόλο που επί του παρόντος δεν υφίσταται επιλογή διαφορετικών εδαφικών επιπέδων και δεδομένων από τα κράτη μέλη, κατά κάποιον τρόπο ώστε η διαφοροποίηση του μεγέθους των εδαφικών μονάδων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, η έκθεση κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Τα στατιστικά εργαλεία πρέπει να βελτιωθούν περισσότερο, να είναι τεχνολογικά ουδέτερα, ενημερωμένα και πάντα προσαρμοσμένα στον στόχο, ώστε να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη ποιότητα αποτύπωσης της πραγματικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! Ved flere lejligheder har vi konstateret, hvor følsomt et anliggende sprog er. Jeg husker, hvordan man dels grinede og rystede på hovedet, da Kommissionsformand Juncker i sin tid foreslog, at Brexit ville betyde, at vi slet ikke måtte tale engelsk mere i lokalet her eller i EU’s institutioner. På den måde rører sproget os, uanset hvor vi befinder os, og jeg stemte for strategien om, at fremtidige betænkninger og statistikker osv. skulle være tilgængelige også på regionale sprog og dialekter. Men netop fordi det er så sensitivt et område, er det væsentligt, at den slags går igennem de nationale ansvarlige demokratiske myndigheder. Det kan have store politiske og følelsesmæssige betydninger, hvordan man håndterer regionale sprog, og jeg frygter ærlig talt, at EU meget vel kan komme at begå sig som en elefant i en glasbutik, hvis man bare tromler løs. Så det er enormt vigtigt, at vi har de nationale myndigheder med, hvis man ønsker at fremme de lokale og regionale sprog. Det mener jeg er vigtigt i denne betænkning.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου