Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0050(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0338/2016

Teksty złożone :

A8-0338/2016

Debaty :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Głosowanie :

PV 14/11/2017 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0425

Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg Wersja poprawiona

6.3. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
zapis wideo wystąpień
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Żegluga śródlądowa jest istotnym elementem systemu transportowego w Unii Europejskiej. Aż 6% towarów przewozi się w ten sposób. Co jednak istotniejsze, Komisja Europejska w ostatnich latach kładzie istotny nacisk na rozwijanie sektora żeglugi śródlądowej, między innymi ze względu na stosunkowo niewielką szkodliwość dla środowiska. Plany Komisji mogą jednak zostać pokrzyżowane przez problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Średnia wieku marynarzy śródlądowych to 55 lat, dodatkowo istniejące regulacje utrudniają ich mobilność pomiędzy państwami członkowskimi, bowiem nie ma spójnego systemu uznawania kwalifikacji, a istniejący dotyczy tylko kapitanów i nie obejmuje wszystkich rzek.

Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję wniosek legislacyjny Komisji. Nowa dyrektywa może poprawić sytuację w sektorze, zwłaszcza ułatwić przenoszenie się do żeglugi śródlądowej marynarzy morskich i rybaków. Jednak najważniejszym jej elementem jest ustanowienie zharmonizowanego systemu egzaminacyjnego, dającego uprawnienia uznawane we wszystkich państwach członkowskich.

Żegluga śródlądowa to temat bardzo ważny z punktu widzenia regionu, z którego pochodzę. Mam nadzieję, że omawiana dyrektywa zostanie odpowiednio wdrożona przez państwa członkowskie i znacząco poprawi podaż wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI). – I voted against this proposal. Via its energy policies the European Union has taken control over the industrial base. Via its climate policies it has taken control over the power and air transport sector, and via this directive and the amendment it is taking full control over the major rivers and canals in the European Union.

The directive insists upon training requirements and certification, safety standards, environmental controls, workers’ and women’s rights, and so on. Crucially, and I emphasise ‘crucially’, it then demands that all the data related to waterway traffic is passed to and held by the Commission.

This is yet another of the European Union’s salami tactics decided on and driven towards ever closer union. Fine if you are an EU arch-federalist, not fine if you are a Euro-sceptic like myself.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. formand! På arbejdsmarkedsområdet er det uhyre følsomt, hvordan og hvornår EU lovgiver. Vi har i mit land, Danmark, oplevet, hvordan EU er tromlet ind over gamle traditioner og velfungerende institutioner, som vores kollektive overenskomster og andre ting, som har skadet mere, end det har gavnet arbejdsmarkedet. På dette område, som handler om mobilitet, som handler om, at varer og dermed også arbejdstagere skal kunne bevæge sig ad søvejen mellem lande, der kan det selvsagt godt give mening at have fælles regler, forudsat at disse fælles regler respekterer de nationale regler, der findes som udgangspunkt. Så vidt jeg læser denne betænkning, så er det for en gangs skyld opfyldt, i modsætning til hvad vi har set bl.a. med udstationeringsdirektivet og vikardirektivet. Jeg har derfor stemt ja til denne betænkning. Jeg vil gerne understrege, at det er et ja, som er betinget, og at jeg hele tiden vil holde øje med, om Kommissionen går videre og overskrider sine beføjelser. Hvis den gør det, så mister den samtidig vores opbakning.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności