Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 14 ноември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.„Парадайз пейпърс“ („Документите от рая“) (разискване)
 3.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Италия — EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) (гласуване)
  5.2.В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) (гласуване)
  5.3.Териториалните типологии (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  5.4.Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) (гласуване)
  5.5.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) (гласуване)
  5.6.Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez) (гласуване)
  5.7.План за действие относно финансовите услуги на дребно (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.2.Териториалните типологии (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.3.Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
  6.4.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)
  6.5.Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)
  6.6.План за действие относно финансовите услуги на дребно (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Възобновяване на заседанието: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 11.Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 12.Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (разискване)
 15.Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (разискване)
 16.Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (разискване)
 17.План за действие за природата, хората и икономиката (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (991 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4562 kb)
Правна информация - Политика за поверителност