Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 14. november 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Paradis-papirerne (forhandling)
 3.Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  5.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) (afstemning)
  5.2.Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) (afstemning)
  5.3.Territoriale typologier (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  5.4.Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) (afstemning)
  5.5.Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) (afstemning)
  5.6.Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez) (afstemning)
  5.7.Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.2.Territoriale typologier (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.3.Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
  6.4.Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)
  6.5.Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)
  6.6.Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Genoptagelse af mødet: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 11.Retssikkerhed i Malta (forhandling)
 12.Multilaterale forhandlinger forud for den 11. WTO-ministerkonference (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 14.Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 (forhandling)
 15.Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (forhandling)
 16.EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (forhandling)
 17.Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (991 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4562 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik