Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 14. november 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Paradise Papers (arutelu)
 3.Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) (hääletus)
  5.2.Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) (hääletus)
  5.3.Territoriaalsed tüpoloogiad (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  5.4.Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) (hääletus)
  5.5.Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) (hääletus)
  5.6.Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez) (hääletus)
  5.7.Jaefinantsteenuste tegevuskava (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.2.Territoriaalsed tüpoloogiad (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.3.Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
  6.4.Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)
  6.5.Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)
  6.6.Jaefinantsteenuste tegevuskava (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Istungi jätkamine (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Õigusriigi põhimõte Maltal (arutelu)
 12.Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 14.Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (arutelu)
 15.Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (arutelu)
 16.ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja (arutelu)
 17.Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (991 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4562 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika