Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Paratiisin paperit (keskustelu)
 3.Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  5.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) (äänestys)
  5.2.Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) (äänestys)
  5.3.Alueelliset typologiat (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  5.4.Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) (äänestys)
  5.5.Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) (äänestys)
  5.6.Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez) (äänestys)
  5.7.Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.2.Alueelliset typologiat (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.3.Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
  6.4.Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)
  6.5.Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)
  6.6.Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Istunnon jatkaminen: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (keskustelu)
 12.WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 14.Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (keskustelu)
 15.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (keskustelu)
 16.EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (keskustelu)
 17.Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (991 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4562 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö