Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2017. gada 14. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2."Paradīzes dokumenti" (debates)
 3.Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) (balsošana)
  5.2.Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) (balsošana)
  5.3.Teritoriālās tipoloģijas (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  5.4.Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) (balsošana)
  5.5.Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) (balsošana)
  5.6.Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez) (balsošana)
  5.7.Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.2.Teritoriālās tipoloģijas (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.3.Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
  6.4.Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)
  6.5.Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)
  6.6.Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Sēdes atsākšana (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 11.Tiesiskums Maltā (debates)
 12.Daudzpusējas sarunas pirms PTO 11. Ministru konferences (debates)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 14.Austrumu partnerība: 2017. gada novembra samits (debates)
 15.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (debates)
 16.ES un Āfrikas kopējā stratēģija: stimuls attīstībai (debates)
 17.Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (991 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4562 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika