Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawa „Paradise papers” (debata)
 3.Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) (głosowanie)
  5.2.Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) (głosowanie)
  5.3.Typologie terytorialne (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  5.4.Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) (głosowanie)
  5.5.Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) (głosowanie)
  5.6.Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez) (głosowanie)
  5.7.Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.2.Typologie terytorialne (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.3.Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
  6.4.Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)
  6.5.Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)
  6.6.Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Wznowienie posiedzenia: Patrz protokól
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 11.Rządy prawa na Malcie (debata)
 12.Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (debata)
 15.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (debata)
 16.Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (debata)
 17.Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (991 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4562 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności