Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 14. novembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Kauza Paradise papers (rozprava)
 3.Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Hlasovanie
  5.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) (hlasovanie)
  5.2.Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) (hlasovanie)
  5.3.Územné typológie (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  5.4.Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) (hlasovanie)
  5.5.Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) (hlasovanie)
  5.6.Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez) (hlasovanie)
  5.7.Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.2.Územné typológie (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.3.Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
  6.4.Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)
  6.5.Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)
  6.6.Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 11.Právny štát na Malte (rozprava)
 12.Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. Konferenciou ministrov WTO (rozprava)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (rozprava)
 15.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (rozprava)
 16.Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (rozprava)
 17.Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (991 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4562 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia