Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 14 november 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Paradisdokumenten (debatt)
 3.Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  5.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti) (omröstning)
  5.2.Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) (omröstning)
  5.3.De territoriella typindelningarna (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  5.4.Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart (A8-0338/2016 - Gesine Meissner) (omröstning)
  5.5.Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová) (omröstning)
  5.6.Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez) (omröstning)
  5.7.Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.2.De territoriella typindelningarna (Tercet) (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.3.Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)
  6.4.Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)
  6.5.Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (A8-0329/2017 - Iratxe García Pérez)
  6.6.Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Rättsstatlighet i Malta (debatt)
 12.Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017 (debatt)
 15.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU (debatt)
 16.EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (debatt)
 17.Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (991 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4562 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy