Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy