Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2017/2931(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo dei documenti :

Testi presentati :

B8-0594/2017

Discussioni :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Votazioni :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :


Discussioni
Mercoledì 15 novembre 2017 - Strasburgo Edizione rivista

14.6. Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
Video degli interventi
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony! Természetesen nemmel szavaztam a Lengyelországot elítélő gyalázatos jelentésre, tudják, kedves képviselőtársaim, mi magyarok és lengyelek nem szeretjük, hogy ha olyanok oktatnak bennünket demokráciából, akik a saját tagállamaikban, a saját lakosságuk elemi érdekeit figyelmen kívül hagyják, illetve a saját lakosságuk akaratát figyelmen kívül hagyják.

Mit tudnak ezek az emberek a demokráciáról? Ugye a vak is látja, hogy e gyalázatos terv nyomán telepítik be a világ különböző távoli tájairól a migránsokat Európába, ez ellen egyre elkeseredettebben tiltakozik a helyi lakosság. Mi magyarok és lengyelek együttérzéssel látjuk azt, ahogy mennek tönkre Nyugat-Európában a települések, az emberek élete, az emberek biztonságérzete. Magyarország és Lengyelország ellenáll, teljesen nyilvánvaló, hogy ezért büntetnek bennünket folyamatosan. De nyugodtan büntethetnek, mi ennél ellenállóbbakká válunk ezáltal.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Pani Przewodnicząca! Głosowałam przeciwko rezolucji, podobnie myśląc jak większość Polaków popierających działalność rządu wybranego w demokratycznych wyborach. To dzięki ludziom kochającym ojczyznę, których nie udało się zmusić do emigracji, wybrano rząd, który próbuje zreformować praktycznie wszystkie dziedziny życia, także sądownictwo tworzone jeszcze za czasów reżimu komunistycznego w PRL, co nie podoba się opozycji, która nigdy nie miała takiego poparcia, i Komisji Europejskiej – powołującej się na poszanowanie ludzkiej godności, demokrację, równość, praworządność, prawa człowieka, tolerancję i sprawiedliwość. Poparcie dla tego nieustannie nękanego i krytykowanego, a nawet zastraszonego odebraniem funduszy rządu rośnie, dlatego Polacy zadają sobie pytanie, czy nie chodzi tutaj raczej o prześladowanie i niechęć do katolickiej tożsamości polskiego narodu, nieustannie poddawanego sąsiednim totalitaryzmom, który miał nadzieję, że wchodzi do Unii jako Europy ojczyzn.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Payne (EFDD). – Paní předsedající, jakékoliv vyjádření k problematice právního státu a k rovnováze ústavní moci v Polsku bude znít nepoctivě, protože v Polsku existuje politická opozice.

Zatímco Evropská unie je od počátku založena na úmyslném demokratickém deficitu. Ten se v praxi projevuje tak, že nesmí existovat alternativa k oficiální politice, že volby nemohou ovlivnit podobu a směřování Evropské unie, že neexistuje opozice, která by zítra mohla převzít odpovědnost a dělat jinou politiku. A uvedu malý příklad z nedávné doby politické perzekuce v Evropské unii. Před několika týdny Jean-Claude Juncker na tomto místě řekl: „Komise dnes navrhuje nová pravidla financování politických stran a nadací. Neměli bychom plnit pokladny protievropských extrémistů.“ A pokračoval tím, že peníze budou dostávat pouze ty strany, které souhlasí s Komisí.

Takhle vypadá férová konkurence politických stran v Evropské unii? Ne, to je projev politické perzekuce.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! Stanowisko, jakie przyjął Parlament Europejski, nie jest przeciwko rządowi w Polsce, ono jest przeciwko Polsce i społeczeństwu polskiemu, przeciwko konkretnym inicjatywom społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli ponad czterystoma głosami ten Parlament głosuje przeciwko inicjatywie „Zatrzymać aborcję” w obronie prawa do urodzenia się dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dziesiątki tysięcy uczestników Marszu Niepodległości pod pretekstem paru wypowiedzi potępionych przez prezydenta, przez liderów partii politycznych, a nawet przez młodzież organizującą ten marsz, jeżeli pod tym pretekstem oskarża się dziesiątki tysięcy uczestników tego marszu i polskie społeczeństwo o faszyzm, to mamy naprawdę do czynienia ze skandalem.

Niestety ta rezolucja wpisuje się znakomicie w to ponure stulecie rewolucji bolszewickiej. Tylko na szczęście my mamy trochę tolerancji i nie oskarżamy kierownictwa Parlamentu Europejskiego o odpowiedzialność za to, że paru komunistów zrobiło sobie wystawę „Wielki Październik – socjalizm był i socjalizm będzie” w siedzibie tegoż Parlamentu w Brukseli.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Vážená pani predsedajúca, nepodporila som návrh uznesenia o Poľsku, pretože nesúhlasím s tým, aby Európsky parlament prijímal politické uznesenia kritizujúce členské štáty Únie. Ak niektorý členský štát poruší svoje zmluvné záväzky, je povinnosťou Komisie ako strážcu zmlúv, aby konala. Od upozornenia až po žaloby na Európskom súdnom dvore. A ak súd potvrdí názor Komisie, potom sa aj tento Parlament môže zaoberať otázkou, aké opatrenia je treba prijať na európskej úrovni, aby sa obnovil rešpekt voči európskym zmluvám a právu. Nezabúdajme, že hlas demokratického parlamentu nie je názorom nestranného pozorovateľa. Je to politický názor momentálnej väčšiny a my poslanci sme zástupcami našich voličov, nie sudcami.

 
Note legali - Informativa sulla privacy