Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2950(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000082/2017

Ingivna texter :

O-000082/2017 (B8-0610/2017)

Debatter :

PV 15/11/2017 - 25
CRE 15/11/2017 - 25

Omröstningar :

Antagna texter :


Debatter
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg Reviderad upplaga

25. Ryskt förbud – EU:s frukt- och grönsakssektor (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the oral question to the Commission on the Russian ban – EU fruit and vegetable sector, by Czesław Adam Siekierski, on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development (O—000082/2017 – B8—0610/2017) (2017/2950(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, autor. – Czas szybko biegnie, to już czwarty rok od wprowadzenia embarga rosyjskiego, między innymi na produkty rolne z Unii Europejskiej. Stąd nasze kolejne działania – pytanie skierowane do Komisji zgodnie z artykułem 128 Regulaminu Parlamentu w imieniu Komisji Rolnictwa, która przygotowała to pytanie na wniosek koordynatorów.

Rosyjski zakaz importu pozbawił europejskich producentów owoców i warzyw ważnego rynku eksportowego, a przedłużenie embarga do dnia 31 grudnia 2018 roku bez wątpienia będzie przyczyną dalszych poważnych konsekwencji dla tego sektora w Unii. Zakaz ten trzeci rok z rzędu powoduje znaczne straty dla producentów w Unii, bez związku z konfliktem na Ukrainie – europejscy rolnicy nie mają żadnego związku z konfliktem Ukraina–Rosja.

Mając na uwadze utrzymującą się niestabilność rynków rolnych, rosyjski zakaz doprowadził do dalszego pogorszenia sytuacji unijnych producentów rolnych. Biorąc pod uwagę fakt, że otwarcie nowych alternatywnych rynków dla unijnego sektora owoców i warzyw, rynków dorównujących rynkowi rosyjskiemu w perspektywie krótko- i średnioterminowej nie jest wykonalne – zwłaszcza ze względu na pozataryfowe bariery handlowe – niezbędne jest znalezienie zrównoważonego rozwiązania tej sytuacji aż do samego końca obowiązywania rosyjskiego embarga.

W świetle powyższych uwag pojawia się pytanie do Komisji. Czy Komisja ma zamiar podjąć dalsze działania w celu wsparcia europejskich producentów i eksporterów owoców i warzyw? Jeżeli tak, to jakie konkretne i zrównoważone działania rozważa?

Po drugie, europejscy producenci owoców i warzyw nie mogą zostać pozostawieni sami sobie. Jakie w związku z tym środki podejmie Komisja i Rada w celu zagwarantowania przyszłości europejskich producentów i eksporterów owoców i warzyw?

Po trzecie, jakie działania podejmie Komisja, aby pomóc rolnikom zrekompensować straty spowodowane rosyjskim zakazem? Czy Komisja opublikuje badanie poświęcone skuteczności przekierowania na inne rynki i kształtowaniu się unijnej produkcji rolnej oraz dystrybucji i popytu od wprowadzenia rosyjskiego embarga, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji małych producentów i skutków, jakie ponoszą?

To tyle względem pytań. Jeśli chodzi o komentarz, to należy wyrazić podziękowanie i rolnikom, i handlowcom, że bardzo intensywnie działali w zakresie poszukiwania nowych rynków zbytu z widocznymi efektami. Także Komisja Europejska w miarę możliwości starała się udzielać poparcia i zostały wygospodarowane finanse, środki, które pomogły przetrwać tę trudną sytuację rolnikom. Chciałbym też, korzystając z tej okazji, podziękować panu komisarzowi Hoganowi, który w tym względzie działał bardzo zdecydowanie.

Jednak chciałoby się wyrazić opinię trochę szerszą, że mało są skuteczne sankcje podjęte przez Unię Europejską wobec Rosji. Prezydent Putin, można powiedzieć, śmieje się, ale w odwecie wprowadza istotne restrykcje wobec rolników unijnych, którzy nijak się mają do przyczyny sankcji, to jest napaści Rosji na Ukrainę, ale ponoszą koszty tej sytuacji, o czym już mówiłem. Jeśli Unia chciała wprowadzić poważne, skuteczne sankcje wobec Rosji, to miała wiele innych możliwości, ale z nich nie skorzystała, tylko prowadzi różne interesy bardzo korzystne dla niektórych, ale nie dla rolników.

 
  
MPphoto
 

  Phil Hogan, Member of the Commission. – Madam President, let me start by underlining the strong support that the European Union has provided to producers of fruit and vegetables since the beginning of the Russian embargo. Through our exceptional measures we have already provided a total amount of aid of EUR 490 million, which corresponds to a withdrawal of 1.7 million tonnes of fruit and vegetables.

These exceptional measures continue to operate and they sustain the market. The EU support allows producers to adapt to the new market situation and, in parallel, we are working to ensure a gradual opening of new markets for European Union apples by lifting sanitary and phytosanitary barriers, particularly in Asia, in countries like China, India and Vietnam, and in the American countries, particularly the United States and Canada.

I am disappointed, however, that the United States has not fulfilled its promise to open the market for fruit to Poland and Belgium in particular, as it promised to do some time ago. So this diversification of trade that we are seeking to open up is developing much more slowly for fruit and vegetables than originally expected.

However, I want to recall that the overall EU export figures for agrifood products are increasing. They total EUR 137 billion for the 12-month period from September 2016 to August 2017. This is well above the export figures of July 2014 when the Russian embargo was imposed.

These figures are no consolation to our farmers who are involved in the fruit and vegetable sector, who still need our support and who are continuing to suffer market losses and income losses. In view of the persisting market difficulties, the temporary exceptional measures in relation to fruit and vegetables have been prolonged after 1 July 2017 for one more additional year, and the matter can be reviewed again at that stage.

The support which we have focused in particular on certain fruit tree crops is important in terms of alleviating market disturbance. Last summer, the budget devoted to the scheme was increased following the peaches and nectarines crisis, as additional quantities for withdrawal were allocated to Greece, Italy and Spain.

In addition, many of you asked, in the context of the withdrawal of the product from the market, to increase significantly the support in terms of the withdrawal scheme and the amount of product for fruit and vegetables. This was done in a Delegated Act recently for producer organisations, and it is applicable since June of this year. This provides considerable additional support to the market.

I have promotion support as well for the marketplace, where Member States can allocate up to 70% assistance from the European Union to promote the possibilities for fruit and vegetables right around the world and diversify into other markets. By mentioning these particular issues I am saying that we are doing everything we possibly can, by all the means at my disposal, to help farmers in the fruit and vegetable area to overcome the market difficulties in the food and vegetable sector arising from the Russian embargo, and that farmers are not being left totally on their own.

I would also like to underline that in some Member States, and for certain products, such as peaches in Spain, or apples in Poland, there are structural problems of over-production in those countries, and we have to look at these issues and monitor them. These temporary exceptional measures cannot be considered as the appropriate way to remedy these types of situations and we will continue to look at those markets and those particular products with Member States in order to see what we have to do to address this problem of over-production in an appropriate way.

I would say to Mr Siekierski that the political decision regarding sanctions in respect of the Russian embargo, and their effectiveness or otherwise, is not a matter for the Commissioner for Agriculture, but a matter for political decisions that have been made elsewhere.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso, en nombre del Grupo PPE. – Señora presidenta, señor comisario, desde el pasado agosto hasta el próximo mes de junio se van a retirar nada menos que 52 530 toneladas de melocotones y nectarinas. Casi 30 000 en mi país, España, pero también en Grecia, en Italia o en Portugal. Sé que retirarlas es posible gracias a los más de 70 millones asignados a los productos afectados por el veto ruso hasta el próximo verano. Pero eso es, ciertamente, hasta el próximo verano.

Por esto traigo este asunto al Pleno, por la permanente incertidumbre a la que se encuentran sometidos los agricultores. Cada año, desde hace tres, la Comisión anuncia la prórroga de ayudas, y cada año, desde hace tres, nuestros agricultores esperan con el corazón en un puño a conocer si los cupos y precios de retirada cubrirán o no sus necesidades. Es una situación insostenible, señor comisario, y sé que usted es sensible a ello.

No podemos permitir que nuestros productores sean rehenes del tactismo de Rusia. Es un hecho que el embargo nos está haciendo daño. También que ha generado un boom en la producción rusa. Un ejemplo: mientras que las importaciones de la Unión han caído un 40 % desde 2013, su compañía agrícola más grande —Rusagro— aumentó sus ventas un 16 % en 2016. Seamos, pues, realistas. El Kremlin no tiene prisa por levantar el veto.

Por eso, debemos pensar en la mejor forma de hacerle frente en el medio plazo. Yo he propuesto convertir las medidas de urgencia en medidas estructurales, porque si sabemos que el veto ruso va para largo, ¿por qué no protegernos mejor contra él? Pienso que un marco más estable de ayudas contribuye a reducir la incertidumbre.

También le pido que sigan trabajando en la apertura de nuevos mercados y le reconozco los éxitos cosechados, como la firma del tratado con Canadá. Ese es un buen camino a seguir.

Termino, señor comisario, señora presidenta, diciendo que en tierras como la mía es muy difícil explicar que productos de alta calidad tengan que echarse a perder. Por eso, le agradezco su participación hoy y le pido que trate este asunto como prioritario.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, cela fait plus de trois ans que l’embargo russe prive certains producteurs de fruits et légumes européens de débouchés à l’exportation. Pour venir en aide à ces producteurs, l’Union a adopté des mesures de marché exceptionnelles qui ont permis le retrait d’environ 1,7 million de tonnes. Monsieur le Commissaire, je tiens à vous adresser mes félicitations à ce sujet.

Malgré ce dispositif de gestion de l’offre, qui doit malheureusement prendre fin prochainement, des productions comme les pommes, les pêches et les nectarines connaissent toujours de profonds déséquilibres.

Face à ce maintien de l’embargo, j’invite donc la Commission à tout faire pour faciliter la mobilisation des programmes opérationnels par les organisations de producteurs, afin de mieux planifier les productions en fonction du marché.

Notre Parlement a permis, je crois, d’avancer dans ce domaine avec l’Omnibus. Ces programmes opérationnels pourront recourir à des actions de soutien à l’exportation en cas de crise. Il faudra pleinement les utiliser.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie. – Mevrouw de voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, we zijn drieënhalf jaar na de Russische boycot. Drieënhalf lange jaren. Men heeft onze landbouwers altijd gezegd: die crisis is tijdelijk. Het is nu verdorie de vierde oogst die we niet kunnen exporteren naar Rusland. Dat is niet meer tijdelijk. Dat is structureel. Het is tijd om het geweer van schouder te veranderen. De fruitboeren zitten met een structureel probleem. Maar u, mijnheer de commissaris, zit ook met een structureel probleem als u uw belofte wilt nakomen om de landbouwers te ondersteunen.

Ik denk dat we de portemonnee moeten openen om onze landbouwers te compenseren voor de geleden schade. Zij zijn het slachtoffer. Daarnaast moeten we inzetten op structurele oplossingen. Want het ligt niet aan de werkkracht en de wil van onze boeren. Mijnheer de commissaris: heel wat boeren staat het water aan de lippen. Er gebeuren drama's. Ik doe heel veel terreinbezoeken. Heel veel bedrijven staan op de rand van het faillissement. Boeren leven in armoede. En wat erger is: in mijn streek plegen velen zelfmoorden. Bij ons ging 60 % van de Conférenceperen rechtstreeks naar Rusland. Dat vangen we niet op met kleine exporten naar nieuwe markten. Ik vraag u dan ook, mijnheer de commissaris, om over te stappen van tijdelijke naar gedegen structurele maatregelen. Ik zal u daarbij helpen. Ik hoop dat het Parlement na dit debat een resolutie aanneemt waarin we aandringen op echte compensaties voor de geleden schade.

Voorts dring ik aan op een actieplan voor nieuwe markten. Ik zou willen dat u met commissaris Malmström spreekt over een echt actieplan om ons fruit te promoten. We mogen als Europeanen trots zijn op het beste fruit en de beste groenten. Laten we die ook promoten. Ik weet wel dat de Europese Raad die sancties tegen Rusland treft, maar ik zou willen dat u met mevrouw Mogherini spreekt om onze landbouwrelaties met Rusland te verbeteren. Ik dank u.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. – Esta questão que debatemos hoje remonta ao golpe de Estado na Ucrânia e aos Acordos de Minsk. A União Europeia interveio diretamente no golpe a reboque da NATO e dos Estados Unidos, com enormes custos para o orçamento da União Europeia e para os produtores europeus. Este embargo tem sido renovado de seis em seis meses até hoje. O impacto na produção de frutas e legumes em Portugal tem sido enorme, representando cerca de 15 milhões de euros anuais. As ajudas conseguidas apenas conseguem compensar uma parte ínfima dos prejuízos.

Por isso, o que exigimos hoje, aqui no Parlamento Europeu, é que a União Europeia compense os produtores que não podem ser vítimas desta situação e repense a sua política de vizinhança com a Rússia. A agricultura tem pago um preço elevado pela política agrícola comum, cada vez mais liberalizada em prejuízo do rendimento de quem produz. Não se acrescente mais esta fatura a quem já tem sido tão castigado.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu. – Rusijos įvestas embargas maisto produktų importui iš Europos Sąjungos padarė juntamą poveikį. Gal ne visai tokį, kokio tikėjosi jo iniciatoriai. Europos, net ir labiausiai į Rusiją eksportavusių šalių, neištiko krizė, tačiau žemdirbių ir perdirbėjų pajamos gerokai sumažėjo.

Lietuvai šis Rusijos embargas nebuvo naujiena. Mes ir prieš jį iš Rusijos esame sulaukę įvairių eksporto draudimų. Ir tai visada buvo susiję su tam tikru politiniu kontekstu. Tad, nors ir buvusi pelninga gamintojams, Rusijos rinka niekada nebuvo prognozuojama.

Tačiau būtent šis keturioliktų metų visuotinis embargas iš esmės pakeitė ir Lietuvos žemės ūkio struktūros žemėlapį. Dėl didžiulių atskiruose sektoriuose patirtų nuostolių ir dėl ateities nežinojimo ūkininkai masiškai traukiasi iš gamybos ir dažniausiai pereina prie augalininkystės, daugiausia prie grūdinės.

Skaičiai iškalbingi, vien pieno sektoriuje nuo embargo pasikeitimo pradžios pieno gamintojų sumažėjo 34 proc. Didžioji dalis jų perėjo prie grūdininkystės. Tai yra negerai, tai ne tik mažiau pelninga pačiam ūkiui, bet ir žalinga ekonomikai, nes grūdai masiškai eksportuojami. O žaliavos eksportas niekada nesukuria tokios pridėtinės vertės kaip, pavyzdžiui, pieno gamyba arba jo perdirbimas. Tokie pokyčiai neabejotinai nepalankūs ir klimatui, nes atsiranda disbalansas tarp augalininkystės ir gyvulininkystės sektorių.

Kalbant konkrečiai apie vaisius ir daržoves, Lietuvos ūkininkai, dėl embargo netekę stambiausios savo eksporto rinkos, po truputį persiorientavo, kai kas ėmesi perdirbimo ir būtų galima pradėti džiaugtis, kad išmokome išgyventi ir be Rusijos rinkos. Jei ne Lietuvą šiais metais nuniokoję potvyniai! Ėmiausi iniciatyvos surinkti iš Lietuvos ūkininkų vaizdo medžiagą ir parodyti jums ežerus, kuriais dėl neregėto vasarą ir rudenį iškritusio kritulių kiekio virto Lietuvos laukai. Tad šiųmetis daržovių derlius masiškai apsemtas ir supuvo. Dar ir šiandien kai kuriuose rajonuose ūkininkai murkdo techniką ir mėgina kasti derliaus likučius arba jį aparti. Bet akivaizdu, kad žmonės patirs didžiulius nuostolius. Panašu, kad gamta mums irgi paskelbė embargą. Ir bijau, kad dar neatsigavusiems po keturioliktų metų ūkininkams jis gali būti pražūtingas.

Viliuosi, kad Europos Sąjunga solidariai pažiūrės į šitą kritinę situaciją ir suras reikiamų išteklių skubiai pagalbai.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Loiseau, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, la question posée ici occulte le plus important, à savoir l’origine du problème. Pourquoi la Russie a-t-elle imposé un embargo sur nos produits agricoles?

Elle le fait à cause de l’Union européenne, de ses sanctions et de sa politique agressive. L’Europe a regardé la paille dans l’œil du voisin russe, en ignorant la poutre dans le sien.

En réalité, elle a voulu donner une leçon de morale à la Russie, à M. Poutine, voilà la réalité.

Et pourtant l’indignation de l’Union européenne est sélective. Où est-elle lorsque la commission du commerce international demande de moderniser notre union douanière avec la Turquie?

Sur l’échelle des valeurs de l’Union européenne, la Turquie serait donc un partenaire plus respectable que la Russie?

Où est l’indignation quand l’Union européenne accorde des préférences commerciales à l’Ukraine, un pays, je le rappelle, affligé par la guerre civile et la corruption depuis quatre ans. Que la Commission arrête cette hypocrisie.

L’embargo russe est une catastrophe pour tous les agriculteurs européens et il n’y a pas 36 façons d’y mettre un terme. Il faut tout simplement lever les sanctions européennes contre la Russie, qui n’ont pas lieu d’être.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). – Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen! Seit 2014 existiert das russische Importverbot für eine Reihe von landwirtschaftlichen Produkten, und wir alle waren der Meinung, dass wir heute darüber nicht mehr hätten diskutieren müssen. Wir alle waren der Hoffnung, dass es im Jahr 2017 dieses Importembargo nicht mehr geben muss. Deshalb finde ich es gut und richtig, dass unser Ausschussvorsitzender hier die Anfrage an die Kommission gestellt hat, weil wir leider von einem langfristigen Prozess ausgehen müssen.

Da stelle ich erst mal fest, das Kompliment kann ich an der Stelle an den Herrn Kommissar loswerden: Er hat sich ja wirklich bemüht, diesen Ausfall wieder auszugleichen, aber wir sind ein klein wenig wirklich die Reparaturwerkstatt. Ich bitte noch mal eindringlich auch die Kommission – ich glaube, der Kollege ist nicht hier. Wir leiden ja auch ein klein wenig unter der russischen Taktik, man könnte auch sagen, wir leiden auch ein wenig unter der amerikanischen Taktik. Also die europäischen Landwirte sind hier in die Schraubzwinge der Supermächte gekommen, die, wenn man so will, große Politik zulasten von Dritten machen, nämlich den mittelständischen Unternehmen, unseren Landwirten. Also, bitte, Herr Kommissar, lassen Sie nicht nach, in Ihrer Kommission darauf hinzuwirken, dass wir als Europäische Union normalerweise die Brücke zwischen Amerika und Russland, die wir sein müssten, endlich wieder bauen. Und, wenn man so will, fehlt es auch an der gemeinsamen europäischen Außenpolitik.

Sie haben sehr richtig gesagt: Als Minimum gehört dazu, dass natürlich, wenn die Europäische Union aus außenpolitischen Gründen sagt: „Wir beteiligen uns hier an der gemeinsamen Politik mit Amerika“, die amerikanische Seite gleichfalls die Dinge einhält, die sie uns versprochen hat.

Wir bitten Sie jetzt noch mal eindringlich – die Situation ist so, wie sie ist, das muss man einholen –, nicht lockerzulassen. Stellen Sie den Landwirten Geld zur Verfügung, denn das Mindeste, was wir tun müssen, ist, dass unsere Landwirte zumindest finanziell entschädigt werden. Aber meine zweite Bitte noch mal: Vergessen Sie auch die große Politik nicht. Wir müssen das Problem lösen. Wenn sich Große streiten, gibt es immer einen dritten Verlierer.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Макгинес, уважаеми г-н Хоган, чрез руското ембарго можем да разберем две неща. Едното от тях е, че трети страни използват селскостопанския сектор в Европейския съюз, което ни прави уязвими, а от друга страна непропорционалното субсидиране в различните държави членки при условие на затварянето на конкуренцията вътре в европейския пазар води до едни държави членки да могат да са по-конкурентноспособни от други държави членки.

След срещите ми с производители на ябълки, праскови, и зеленчуци, като картофи в България съм изключително притеснен, тъй като те казват, че ще прекратят своите дейности.

Г-н Комисар, обръщам се с апел към Вас да направите всичко възможно по силите си в бъдеще да използвате всички възможни инструменти като кризисния резерв и държавно дотиране, за да се постигне справедливост. За еднаква земеделска култура в Европейския съюз трябва да има еднакъв таван на максимално подпомагане от държавите членки. За силно европейско земеделие на единния пазар трябва да важат еднакви правила за производителите.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder (ECR). – Het is heel goed dat dit punt vanavond op de agenda staat, mijnheer de commissaris. Inmiddels zijn we jaren verder sinds de boycot en helaas is er nog geen sprake van een oplossing. De effecten voor de sector zijn nog steeds voelbaar. Als voorbeeld noem ik tomaten. De sector in mijn land, Nederland, geeft aan dat de prijsvorming van tomaten nog steeds slecht is, uitgerekend in de zomermaanden, precies de maanden waarin voorheen naar Rusland werd geëxporteerd. Ik roep de commissaris dan ook krachtig op om zich te blijven inzetten voor een heropening van de Russische markt. Dat wil ik echt onderstrepen. Commissaris Hogan: zet u in voor een heropening van de Russische markt. Veel succes.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la storia economica insegna che le sanzioni economiche di un paese verso un altro, o di una coalizione di paesi come nel caso dell'Unione europea, non raggiungono, nella stragrande maggioranza dei casi, i loro obiettivi.

Ma c'è una persona nel mondo, una persona che è convinta del contrario, e che dichiara che le sanzioni non hanno danneggiato i paesi dell'Unione europea. È Alice nel paese delle meraviglie? No, è la signora Mogherini, che, dicendo pubblicamente una cosa di questo genere, cioè che le sanzioni non hanno danneggiato l'economia europea, fa della "disinformatia" sovietica. Questo è inammissibile, visto che tutti sappiamo quelli che sono i dati, pesanti, che da quando ci sono le sanzioni l'Unione europea ha perso il 44 % del movimento economico verso la Russia.

Abbiamo danneggiato di più l'economia europea e ci sono dei paesi, e il mio non è certo l'ultimo visto che il made in Italy è crollato nelle esportazioni verso la Russia, c'è un danno incalcolabile. E di questo, se ci fosse giustizia, se ci fosse la possibilità di far pagare i danni agli idioti che hanno preso questa decisione, sarebbero molto pesanti questi danni, e Dio sa se un giorno non riusciremo a farli pagare a questi responsabili, cioè a voi della Commissione europea.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je regrette que nos collègues membres de la commission des affaires étrangères ne participent pas plus nombreux à ce débat et je remercie celui qui en est membre et qui y assiste, car le problème que nous cherchons à régler ce soir n’est pas du seul ressort de l’agriculture et n’est pas du seul ressort de votre portefeuille.

Pour autant, Monsieur le Commissaire, il incombe à la Commission – c’est sa fonction de par les traités – de gérer les conséquences des décisions prises par nos États. Vous l’avez bien compris puisque vous avez, sans relâche, usé du pouvoir qui est le vôtre pour tenter d’ouvrir de nouveaux marchés. Les chiffres ont été rappelés, ce travail porte, sans mauvais jeu de mots, ses fruits aujourd’hui.

Pour autant, ni les producteurs ni les consommateurs européens ne tirent bénéfice de ce travail. Les prix restent infiniment bas pour les premiers. C’est le cas des poires, des pommes, des pêches et des nectarines, en particulier. Les prix ne sont pas vraiment attractifs non plus pour le consommateur européen.

Dès lors, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, ne faut-il pas, une fois encore, s’interroger sur le fonctionnement de la chaîne alimentaire? Certains acteurs ne tirent-ils pas profit de cette situation en Europe?

Monsieur le Commissaire, l’Omnibus nous a appris à travailler avec Mme Vestager. Ne faut-il pas mobiliser ses services sur cette question-là aussi?

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). – Señora presidenta, señor Hogan, como todos mis colegas han dicho, vamos ya por el tercer año consecutivo. Esto genera incertidumbre y el sector de las frutas y hortalizas, en unos casos peor que en otros, va intentando resolver la situación.

Pero la situación es mala. Es verdad que la Comisión ha puesto encima de la mesa 500 millones de euros, es verdad. Pero ¿qué está pasando? Yo he hablado esta mañana con un agricultor de Lleida, en Cataluña, un agricultor de melocotón. Ha recibido el precio de diecinueve céntimos de euro, diecinueve céntimos de euro el kilo. Los costes son treinta y cinco céntimos de euro. Hay una diferencia abismal. Ha tomado una decisión drástica —Joel se llama—: ha dejado la agricultura; deja la agricultura porque no puede vivir de ella.

Ese es el problema. Por tanto, la Comisión ha puesto dinero para este problema político que ha entrado en la agricultura, pero hay que hacer algo más. Lo ha dicho el señor Dantin y yo lo apunto: hay que resolver la situación, porque los agricultores de frutas y hortalizas están sufriendo, y los consumidores no se están beneficiando porque seguimos pagando caro las frutas y hortalizas.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – De Russische boycot heeft de groente- en fruitsector inderdaad rake klappen gegeven. Voor onze Vlaamse telers – en ik denk dan in de eerste plaats aan de perentelers – is het een ramp. Om die eerste schok op te vangen, om de landbouwers een inkomen te garanderen en om de continuïteit te verzekeren is crisissteun absoluut nodig. Maar een structurele oplossing is dat natuurlijk niet. Zeker als we weten dat een hervatting van de export naar Rusland niet voor morgen is. U hebt de cijfers genoemd, commissaris. Tot nu toe is 1,7 miljoen ton aan groenten en fruit opgekocht voor vele tientallen miljoenen euro's. Dan moet mij, en met mij vele mensen, van het hart dat ik het er moeilijk mee heb dat voor dat geld kwaliteitsproducten als compost of veevoeder eindigen of niet worden geoogst. Dat strijkt iedereen tegen de haren in, in de eerste plaats de telers zelf. Ik zie daarom liever dat we onze middelen volop inzetten om nieuwe afzetmarkten aan te boren, om sterke kwaliteitslabels in te voeren en te promoten, om ons fruit te verkópen in plaats van te vernietigen, en om na te denken over alternatieve modellen die geen overproductie en verspilling in de hand werken. Dat gaat maar op één voorwaarde lukken: met de medewerking van iedereen — politiek, telers, exporteurs, verwerkers en consumenten.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – Doamna președintă, sunt aici în calitate de coordonator pentru afaceri externe al grupului meu politic PPE. Atât eu cât și colegii mei susținem menținerea sancțiunilor decise de către Uniunea Europeană în ultimii ani la adresa Rusiei. Mai mult, cred că ar trebui să fim pregătiți să introducem și alte măsuri dacă acțiunile lui Putin o vor cere.

Reamintesc că aceste sancțiuni au fost hotărâte împreună cu cei mai importanți parteneri politici pe plan internațional ai Uniunii Europene, între care și Statele Unite. S-a ajuns la sancțiuni ca urmare a unor acțiuni foarte clare. Doar deputatul de la Frontul Național nu le-a văzut, văzuse cu totul altceva. E vorba despre anexarea de către Federația Rusă a Crimeei și e vorba, de asemenea, despre intervenția directă a Rusiei în estul Ucrainei. Repet, doar Frontul Național vede război civil acolo unde e vorba de intervenții foarte clare ale Rusiei. De trei ani și jumătate poziția Rusiei nu s-a modificat, Crimeea continuă să fie sub controlul Moscovei, iar acordurile de la Minsk sunt departe de a fi implementate.

Pe zi ce trece, în plus, ni se confirmă eforturile pe care le face administrația de la Moscova pentru a submina regimurile democratice dintr-o serie de țări din Uniunea Europeană, ultima oară în Spania, apropo de referendumul din Catalonia, dar sunt de asemenea subminate și alte regimuri democratice.

În acest context a face un pas înapoi înseamnă a ne pierde credibilitatea.

Sancțiunile au desigur un cost. Cele pe care Putin le-a introdus refuzând să vină la masa negocierilor îi afectează direct pe agricultorii europeni și consider că agricultorii europeni trebuie susținuți prin toate mijloacele posibile pentru a face față acestor dificultăți create de comportamentul iresponsabil al liderilor ruși.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il divieto di importazione imposto dalla Russia ha privato i produttori ortofrutticoli europei di uno dei principali mercati di esportazione e la sua proroga al 31 dicembre 2018 determinerà ulteriori danni. Da tre anni si registrano perdite significative per i produttori ortofrutticoli dell'Unione europea, non avendo essi mercati di sbocco alternativi comparabili a quello russo.

Concordo nel ritenere che la Commissione debba promuovere studi sull'efficacia del riorientamento verso altri mercati e sull'evoluzione della produzione, della distribuzione e della domanda nel settore agricolo da quando è iniziato l'embargo, ma vanno soprattutto individuate con urgenza soluzioni che siano di concreto sostegno al settore, vanno individuate misure strutturali.

Il settore ortofrutticolo va sostenuto aumentando le quantità ammissibili per il sussidio nell'ambito del nuovo regime di aiuti dell'Unione europea, va aumentato il livello dell'aiuto compensativo per il ritiro delle produzioni dal mercato, dando priorità a soluzioni alternative rispetto alla distribuzione gratuita e, soprattutto, sarebbe importante garantire che vengano accorciate le scadenze per i pagamenti agli agricoltori.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, στις αρχές του καλοκαιριού οι παραγωγοί ροδακίνων στην Ημαθία αναγκάστηκαν να ρίξουν στις χωματερές πάνω από 20.000 τόνους ροδάκινα, διότι γι’ αυτούς η ρωσική αγορά ήταν μια σημαντική αγορά και μάλιστα είχαν επενδύσει αρκετά για να μπορέσουν να ανοίξουν αυτή την αγορά. Η οικονομική καταστροφή για τους Έλληνες αγρότες είναι τεράστια λόγω του ρωσικού εμπάργκο και δεν έχουν αποζημιωθεί. Oι αγρότες είχαν επενδύσει αρκετά στη ρωσική αγορά. Άλλοι Έλληνες αγρότες που ασχολούνται με τα οπωροκηπευτικά έχουν πάθει επίσης τεράστια ζημιά. Από το Σεπτέμβριο του 2014, σας είχα προειδοποιήσει κύριε Hogan γι’ αυτό και σας είχα υποβάλει και σχετική ερώτηση αλλά δεν κάνατε τίποτε. Το ποσό των 123 εκατομμυρίων EUR που υποτίθεται ότι θα διαθέτατε ήτανε ψίχουλα για όλους τους αγρότες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία ρύθμιση, πρέπει να αποζημιωθούν οι αγρότες από το αποθεματικό για την κρίση, πρέπει να υπάρξουν ακόμη και κρατικές ενισχύσεις. Καταλάβετέ το, οι κυρώσεις δεν πρόκειται να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο αποτέλεσμα που έχουν φέρει είναι να προστατεύουν την ίδια τη ρωσική οικονομία, οι Ρώσοι πλέον αναπτύσσουν τη δική τους αγροτική οικονομία, τα δικά τους οπωροκηπευτικά και σε λίγο δεν θα έχουν ανάγκη από εισαγωγές. Το ανάποδο αποτέλεσμα έχετε καταφέρει με αυτή την πολιτική σας.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, od 2014. godine raspravljamo ovdje u Europskom parlamentu o problemima s kojima se susreću europski poljoprivrednici zbog ruskog embarga. U međuvremenu, rusko tržište zauzimaju novi proizvođači, pretežito domaći, ali i proizvođači iz trećih država.

 

Ruska vlada iskoristila je uvedeni embargo kao mjeru zaštite svojih poljoprivrednika koje su podupirali programima jeftinih kredita za poljoprivrednike početnike. Broj takvih novih kredita samo u 2016. godini popeo se na preko 9 200, što je dovelo do povećanja poljoprivredne proizvodnje u Rusiji.

 

Naši proizvođači voća i povrća, kao i proizvođači mlijeka, nužno trebaju pomoć Europske unije i mjere koje sada imamo jesu dobre, ali nisu dostatne. Stoga se zalažem za uspostavu kriznog fonda izvan proračuna za poljoprivredu kako bi pomogli poljoprivrednicima u ovakvim situacijama nestabilnosti na tržištu, ali i zbog klimatskih promjena koje uzimaju sve veći danak.

Zbog spomenutih okolnosti hrvatski proizvođači mandarina, jabuka, ali i mlijeka, posljednjih su godina pretrpjeli značajne gubitke dok su njihovi ruski partneri pronašli nove dobavljače. Nakon uvođenja ruskog embarga, cijene voća i povrća u Hrvatskoj su znatno pale, a proizvođači koji su investirali u proizvodnju za rusko tržište u velikom su problemu jer moraju vraćati kredite, a nemaju kome prodati svoje proizvode.

 

Europske poljoprivrednike treba podržati kako bi našli nova tržišta za svoje proizvode i opstali do eventualnog povratka na rusko tržište, a za to im je potrebna financijska potpora Europske unije. Prema dostupnim informacijama o provedbi mjera povlačenja voća i povrća s tržišta, primijetila sam da pojedine države članice ne koriste novac koji im je odobren te predlažem da se neiskorištena sredstva preusmjere onima koji za to imaju potrebe, poput Hrvatske.

 

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). – Doamna președintă, domnule comisar, dați-mi voie să salut demersurile colegilor care au făcut posibilă această dezbatere și, în același timp, aș dori să îi mulțumesc domnului comisar Hogan pentru eforturile făcute în vederea sprijinirii sectorului agricol.

Sectorul legumelor și fructelor a avut de suferit poate cel mai mult de pe urma embargoului cu Rusia. Prelungirea acestuia este de natură să provoace în continuare dezechilibre majore, inclusiv în statele membre care nu au avut raporturi comerciale directe cu Rusia.

În aceste state, cum este și România, piețele au fost invadate de legume și fructe din state care tradițional exportau în Rusia provocând scăderea semnificativă a prețurilor, ceea ce i-a adus pe fermierii autohtoni în pragul falimentului.

Apreciez astfel că este nevoie din partea Comisiei de un plan de acțiune concret care să aibă în vedere toate statele membre ale Uniunii Europene, și nu doar cele care au avut exporturi directe în Rusia. Găsirea de noi piețe de desfacere rămâne o provocare pentru Comisia Europeană.

Apreciem acordurile comerciale încheiate în acest sens, dar, domnule comisar, vă rog să rețineți un lucru ferm din partea Parlamentului European: nu putem fi de acord cu alte standarde de calitate la produsele agricole care sunt importate în Uniunea Europeană din statele terțe. Fie că vorbim de sectorul zootehnic sau vegetal, consumatorii din Uniunea Europeană trebuie să aibă garanția că produsele consumate au aceleași standarde de calitate indiferent de proveniența lor.

De asemenea, doresc să atrag atenția asupra problemelor pe care fermierii din statele membre le întâmpină și astăzi în relația cu retailerii. În ciuda existenței unor contracte ferme între părți, cu plata la maxim șapte zile de la vânzare, aceste condiții sunt în continuare încălcate de supermarketuri, iar anularea comenzii de pe o zi pe alta este astăzi o practică des uzitată, ceea ce creează dificultăți majore fermierilor.

În acest context, domnule comisar, apreciez că este în sarcina Comisiei Europene să dispună statelor membre întărirea mecanismelor de control pentru a se evita situațiile arătate mai sus.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, collega's, geachte commissaris, de boeren zijn het slachtoffer van dit embargo. De Europese interventiesteun was welkom, maar vaak onvoldoende om de kosten van de productie van hoge kwaliteit te dekken, waarbij ik denk aan de Conférencepeer. Een Porsche produceren kost nu eenmaal meer dan – met alle respect – een Lada.

Ten tweede, een markt van 130 miljoen consumenten vervang je niet zomaar. Varkens groeien, melkkoeien blijven melk produceren en de groei van kropsla, aardappelen of appels houd je niet zomaar tegen. Gevolg: overaanbod op de markten en kelderende prijzen. Voor de peren, bijvoorbeeld, loopt dit op tot 25 procent. Of het nu om Oekraïne, Rusland of de brexit gaat, telkens krijgt de landbouwer de rekening gepresenteerd.

Gelukkig zijn onze boeren creatief. Sommigen hebben geïnvesteerd in andere variëteiten. Men heeft ingespeeld op een groeiende middenklasse in Azië en Zuid-Amerika en de stijgende vraag naar groenten en fruit aldaar. Met resultaat. Dit jaar belandden voor het eerst meer dan 10 miljoen kilo Belgische appels op de Indiase markt.

Het is echter van het grootste belang dat we ook leren uit onze fouten. Als 40 procent van je uitvoer naar één land gaat, zoals Rusland, dan weet je dat je een risico neemt. Niet alle sectoren leren echter even snel. Het aandeel van varkensvlees dat naar Rusland ging, gaat vandaag naar China. Zo geven we opnieuw één land de macht om onze varkenssector met een vingerknip weer in een crisis te storten.

Mijn suggesties voor u, commissaris Hogan, zijn dan ook duidelijk. Zet alstublieft uw structureel beleid voort, want ja, mevrouw Vautmans, er wordt wel degelijk structureel beleid gevoerd. Blijf de export ondersteunen, maar houd rekening met de behoeften per sector. Evalueer de handel per sector en open dan nieuwe afzetmarkten per sector. Leren diversifiëren en investeren, dat is mijn credo.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Kot vsi ugotavljamo, evropski kmetje res nismo bili veliko krivi, zato da je prišlo do vojne na Krimu, do embarga. Zgodilo se je pa podobno, kot se zgodi pri šahu, so bili pač prva žrtev na šahovnici in posledice se čutijo še danes.

Ukrepi so bili sprejeti, nekateri so tudi prijeli. V mlečnem sektorju je situacija danes že dosti boljša, kot je bila takrat. Z največjimi težavami pa se ukvarjajo tisti sektorji predvsem v sadjarstvu, kjer so to trajne kulture, ki jih ne sadiš vsako leto, ampak rastejo 20 let in enostavno 10 let staro jabolko ali hruško ne moreš kar posekati. Cene na trgih so pa bile precej porušene ravno zaradi tega primera.

Zavedamo se, da je to triletno obdobje obdobje, ki se ga ne da gasiti samo z trenutnimi in pa gasilskimi ukrepi, ampak je potrebno nadaljevati z nekaterimi strukturnimi ukrepi. Zato pozdravljam to, kar so že tudi kolegi dejali, da je del rešitve v prestrukturiranju trgov in na tem delu smo bili do neke mere uspešni. Mislim pa, da imamo še veliko za narediti tudi znotraj EU-ja, predvsem kot smo že danes tudi dejali v poštenih trgovinskih praksah, kajti v kriznih situacijah je vedno najkrajši konec potegnejo kmetje, tisti ki so drugi v verigi znajo odrezati svoj kos kruha, kmetom pa pustijo tisto, kar na koncu ostane. Tudi ukrep pospeševanja potrošnje, se pravi konzumiranja sadja, zelenjave, je zelo pomemben, zato ukrepi kot so mleko, sadje v šolski prehrani eden izmed ustreznih ukrepov.

Vsekakor pa moramo igrati tudi bolj aktivno, bolj odločno vlogo na zunanje-političnem parketu in poskušat priti tudi do konca in do ukinitve teh sankcij.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). – Godātie kolēģi! Ir zināms, ka Krievijas noteiktais aizliegums ir radījis negatīvas sekas Eiropas augļu un dārzeņu ražotājiem. Mana valsts — Latvija — ir starp tām valstīm, kuras Krievijas embargo ir skāris visvairāk. Tomēr šī aizlieguma negatīvā ietekme uz ekonomiku lielā mērā ir pārvarēta. Latvijas zemnieki ir spējuši rast jaunus tirgus ne tikai augļu un dārzeņu, bet arī citu pārtikas produktu eksportam.

Latvijas zemnieki ir iekarojuši uzticamus tirgus. Galvenais dārzeņu eksporta tirgus ir Baltijas valstis — tur pārdodam gandrīz divas trešdaļas no visiem dārzeņiem un četras piektdaļas augļu un ogu. Ir pieauguši dārzeņu eksporta apjomi uz Vāciju, Norvēģiju, Poliju.

Latvijas ekonomikas rādītāji ir labvēlīgi. Straujā ekonomikas izaugsme pēdējos gados norāda arī uz mūsu valsts izcilo spēju pielāgoties Krievijas embargo radītajām sekām. Lielu problēmu gan radījušas lietavas un plūdi, un te nu gan mēs sagaidām Eiropas solidaritāti.

Krievija nav izpildījusi Minskas līguma nosacījumus. Tā atkārtoti pierādījusi, ka nav uzticams partneris. Tāpēc sankcijām ir jāpaliek spēkā. Mums, savukārt, jāmeklē jaunas iespējas pārtikas eksportam, turpinot atbalstīt mūsu vietējos lauksaimniekus, nevis čīkstot un sūdzoties, it kā Krievijas tirgus būtu vienīgais, kur mēs varam eksportēt savu produkciju. Šeit arī Komisijai ir darbs — palīdzēt atrast jaunus eksporta tirgus.

Es uzskatu, ka Eiropai ir jāturpina humanitārā un attīstības palīdzība un tās ietvaros mums ir jāeksportē pārtika uz tām valstīm, kurās cilvēkiem bads ir ikdienas problēma. Vēlēšanu novērošanas misijā Gambijā es redzēju, ka klimata īpatnību dēļ vairākus mēnešus augļi tur gandrīz nav pieejami. Klimata pārmaiņas izraisa badu ievērojamā Āfrikas kontinenta daļā. Un mums ir jābūt tālredzīgiem, ņemot vērā, ka nākotnē lielākais iedzīvotāju pieaugums būs vērojams tieši Āfrikā. Palīdzot tai, varam reizē atbalstīt arī savus zemniekus.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhora Presidente, Senhor Comissário, os agricultores estão a pagar a fatura de um problema que não criaram, sem, no entanto, serem devidamente compensados por tal. O esforço promovido pelo Senhor Comissário, que aqui referiu, é de louvar, mas ainda temos um longo período a percorrer com o objetivo de compensar a ausência do mercado russo e mitigar não apenas os seus efeitos diretos, mas também os indiretos.

Quem exportava para este mercado começou a vender no mercado interno e isto está a ter um efeito tremendo nas economias mais pequenas. Os preços baixaram e o setor deixa de ser competitivo para os pequenos produtores. Os produtores da minha região, os Açores, são também afetados por estes efeitos indiretos do embargo e também estes têm de ser ressarcidos.

À semelhança do que exigimos para o Observatório do mercado do leite, por proposta minha, é urgente que se defina o que se entende por crise no setor das frutas e dos legumes com uma observação individualizada das regiões ultraperiféricas. Só assim poderemos perceber a enorme dimensão deste problema e agir em conformidade.

Ademais, é urgente considerar as regiões ultraperiféricas na definição de qualquer pacote de ajuda adicional de combate a crises, como foi já exigido pelo Parlamento, também por proposta minha. As regiões ultraperiféricas não podem continuar dependentes da solidariedade nacional, da distribuição dos pacotes financeiros de ajuda da União Europeia. As regiões ultraperiféricas têm de ser consideradas autonomamente. Conto consigo neste desafio.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, πριν τριάμισι περίπου χρόνια και λόγω της εμπλοκής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση της επέβαλε κυρώσεις τις οποίες μάλιστα έχει παρατείνει μέχρι τέλος του 2018. Αυτό είχε ως απάντηση από τη Ρωσία την απαγόρευση της αγοράς και εισαγωγής οπωροκηπευτικών προϊόντων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε τεράστια οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς, πρωτίστως στους μικρούς και κυρίως τους Έλληνες, των οποίων η παραγωγή απορροφάτο σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ρωσική αγορά, μία αγορά που είναι μεγάλη και, όπως έχει αποδειχθεί, δύσκολο να αντικατασταθεί. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προστατεύσει τους παραγωγούς της και να κάνει εκείνες τις κινήσεις που θα επιλύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με το να δίνουμε μια κάποια μορφή επιδοτήσεων, λύνεται με την ταχύτερη δυνατή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η ερώτηση για τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο στους αγρότες αναφέρει ότι αυτό δεν έχει σχέση με την κατάσταση και την αντιπαράθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρωσίας για την Ουκρανία. Γιατί κρύβει την αλήθεια; Γιατί κρύβει τον υπεύθυνο; Όλοι ξέρουν ότι αυτή είναι η αιτία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ότι αυτή απάντησε με εμπάργκο. Εδώ και τρία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις, και η ελληνική, ανανεώνουν κάθε χρόνο τις κυρώσεις, άρα και τη ρώσικη απάντηση, εν γνώση τους για τις συνέπειες στους φτωχούς αγρότες και ιδιαίτερα για τους ροδακινοπαραγωγούς που, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, χτυπιούνται, ξεκληρίζονται και από την κοινή Αγροτική Πολιτική, και από το εμπάργκο, και από την τρομακτική πτώση των τιμών που αυτή προκαλεί. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έστειλε εδώ και μήνες επιστολή στον Επίτροπο Γεωργίας και επιμένουμε ότι με ψίχουλα δεν λύνεται το πρόβλημα. Απαιτούμε άμεση αποζημίωση όλων των αγροτών για το σύνολο της ζημιάς τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αυτή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη δραματική τους κατάσταση.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Phil Hogan, Member of the Commission. – Madam President, I thank all of the speakers who have responded to the questions initiated by Mr Siekierski.

In relation to the Russian embargo, you can hear from the members of the Committee on Foreign Affairs here this evening – for which we are grateful that they attended, including the Chair, Mr McAllister, and the rapporteur, Mr Preda – that there is a difficulty in relation to lifting the embargo and the Russian sanctions are going to remain in place. This is going to have a knock-on effect of retaliatory measures on the Russian part in respect of farming and agricultural products. I do not see any political sign that this policy on Russia that we have in the European Union at the moment is going to change politically. If it changes, it changes everything, but we have to be realistic that politically it is not likely to change in the short term.

Mr Valcárcel Siso was not reflecting on what I said in my contribution when I outlined all of the measures that are being taken within the budgetary framework available. EUR 490 million has been allocated in the last three years. I have extended the measures until the end of June 2018 and we will review the situation again then. We have increased the rate of aid for the withdrawal of products from the marketplace since last July under the Delegated Acts. These are the issues that we have been improving.

On Ms Petir’s notion that we need to have a crisis fund outside of the budgetary position, we have had a crisis fund of EUR 1.5 billion mobilised for all sectors outside of the existing CAP budget. I am sure you noticed this in relation to all of your sectors in terms of your farmers. This was a significant amount of additional money that Ms Georgieva – the Vice-President of the Commission at the time – and I were able to mobilise for the farming community, and Member States were able to do more on top of that.

I take note of the fact that we have not sufficiently replaced the markets that were available in Russia from the fruit and vegetable sector. We have not been able to achieve the type of market options around the world to replace that particular market for fruit and vegetables. Therefore, there are no initiatives on promotion to target the food and vegetable sector which I am prepared to look at. I do not want to give anybody the impression that I have not been doing anything in relation to the marketplace. I have been to China twice on trade missions, Japan twice, Canada, Mexico, Colombia, Saudi Arabia and Iran last week, Vietnam and Indonesia, and I have been promoting all European products, including fruit and vegetable products, on trade missions and to companies throughout that time. I am probably the first Commissioner to get outside the office and into the marketplace to try and replace some of the markets that were lost at the time of the Russian embargo, and I am very happy to be able to do so.

In relation specifically to structural solutions, I certainly hear what Ms Vautmans has said in relation to the Belgian situation – that structural solutions are required. But in addition to the measures that I have already outlined and that we are implementing, I will certainly be prepared to consider what the Belgian Government is prepared to do in terms of state aids, in terms of modifying the rural development programme, for example, if it wants to look at structural solutions. In response to other Members here that have mentioned that, certainly if there are structural proposals that we can look at, we will look at them in the context of modification of our rural development programmes. That is an option that is open to them. It is an option to look at state aid provisions within the ceilings of EUR 15 000 per farmer as well.

We are allocating and promoting fruit and vegetables in various ways, not just through our promotion programmes, but through our school schemes as well. An extra EUR 50 million in addition to the original CAP budget was mobilised last year, arising from the decision that was made here to promote our school schemes, which include fruit and vegetables. I had the pleasure of visiting PC Fruit with Ivo Belet MEP and Tom Vandenkendelaere MEP. I was looking at the excellent work that PC Fruit is doing there, looking at options and varieties and new consumer tastes and patterns in order to find new markets. Some of the markets that we have had in the past, the products perhaps may not be suitable anymore in relation to these particular consumer markets, and we have to look at options and consider helping in the research area with companies like PC Fruit in order to develop alternatives in terms of consumer tastes and to promote those types of new products.

I agree that we have not solved the problem in relation to fruit and vegetables arising from the Russian embargo. I respect the sentiments that have been expressed in relation to that here tonight, but I am also being open about the fact that solutions are not going to be easy, particularly the ones that involve removing the sanctions, which had the consequence of stopping the export of our products to the Russian market.

But I do not accept, Mr Marias, that I did nothing. You know I did a lot for your country as well over a period of time. Maybe I will give you the full details in relation to what I did for Greek agriculture in the last three years, including in the fruit and vegetable area, and you might be surprised.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – De ondersteuningsmaatregelen voor de fruittelers moeten van kracht blijven tot er een diplomatieke oplossing met Rusland is. We danken commissaris Hogan voor het werkbezoek dat hij aan het Proefcentrum voor Fruit in het Limburgse Velm heeft gebracht. De commissaris heeft toen ook bevestigd dat de steunmaatregelen de komende jaren van kracht blijven. Die hulpmaatregelen beginnen trouwens hun vruchten af te werpen. De Commissie heeft inderdaad werk gemaakt van het aanboren van nieuwe afzetmarkten in Mexico, India, Japan en Canada. We steunen die aanpak volop, maar we verzoeken de Commissie tegelijk naar een hogere versnelling te schakelen om de positie van de Vlaamse fruittelers te verstevigen.

We pleiten ook voor de ondersteuning van investeringen in het kader van de omslag van de fruitsector naar innovatieve en duurzame fruitvariëteiten. Innovatie en onderzoek in de fruit- en sierteeltsector zijn cruciaal met het oog op de komende onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader van de EU. Als Europese christendemocraten willen wij dat de begroting voor landbouw niet wordt ingekrompen, maar dat er juist extra middelen worden uitgetrokken om te investeren in duurzame en innovatieve teelttechnieken. We hopen dat de andere politieke partijen deze strategie zullen ondersteunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE), por escrito. – Hace más de tres años del inicio del veto ruso a los productos agrícolas de la UE. En total se han destinado más de 440 millones de euros en ayudas a los productores afectados hasta este mes de abril. Dado que el veto ha sido prolongado hasta el final de 2018 y que Rusia planea el autoabastecimiento agroalimentario como un objetivo para 2020, los productores europeos esperan que la Comisión reconsidere su intención de poner fin a las ayudas en junio del próximo año. De esta experiencia con Rusia hemos de sacar una clara lección: la necesidad de diversificar nuestros mercados. Le pido, por ello, al Ejecutivo comunitario que promueva acuerdos comerciales con terceros países e intensifique las campañas de promoción de los productos más afectados por el bloqueo ruso. Los acuerdos comerciales deben ser, no obstante, equilibrados a la hora de desmantelar barreras arancelarias y no arancelarias, velando por evitar una competencia desleal de productos importados procedentes de países terceros que no cuenten con los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria que la UE. Si conseguimos mejorar nuestra presencia en el exterior, no tendremos que lamentarnos en el futuro por cualquier nueva acción unilateral de países terceros contra nuestras exportaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). – Atunci când deciziile politice afectează sectoare economice, acele sectoare trebuie să fie sprijinite pentru ca producătorii să aibă un venit decent garantat. Din păcate, pentru al treilea an, embargoul rusesc a generat pierderi semnificative pentru producătorii europeni. Iar din cauza volatilității persistente de pe piețele agricole, interdicția impusă de Rusia are drept consecință faptul că situația producătorilor agricoli din UE s-a agravat. Sectorul fructelor și legumelor suferă de pe urma embargoului rusesc.

Este nevoie ca UE să răspundă concertat când vine vorba de deciziile sale. Cu această ocazie cer Comisiei să ia urgent măsuri de sprijinire a acestui sector pentru a compensa pierderile survenite și totodată să găsească piețe alternative care să absoarbă surplusul de producție de fructe și legume.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), in writing. – The Russian ban on EU fruit and vegetable imports has deprived European producers of a significant export market. Currently in its third year, the ban has caused significant agricultural market losses in this volatile market. Opening alternative trade routes in the short term was very difficult for all the affected stakeholders. The EU’s strength could still be used to seek long-term solutions.

The Commission must look into the potential re-orientation towards other markets, as well as the evolution of EU agricultural production, distribution, and demand in the past three years since the introduction of the Russian ban. The actions taken up by the Commission to support European fruit and vegetable producers and exporters have indeed been needed and will still be needed. These measures must provide sustainable assistance to these important players in the European agricultural sector.

Both the Commission and the Council must ensure that the future of these producers is safe, with a special focus on small producers. As a perfect tool for revitalising the internal market for fruit and vegetables, let us start harmonising the VAT levels on food articles. Reducing to a common, very low level of VAT could have a positive impact on producers, consumers and the fight against fraud.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy