Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 7.Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (разискване)
 8.Зимен план за лицата, търсещи убежище (разискване)
 9.Тържествено заседание - Словакия
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Състав на Парламента: вж. протокола
 12.Състав на комисиите
 13.Време за гласуване
  13.1.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Илдико Гал-Пелц) (гласуване)
  13.2.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Александър Граф Ламбсдорф) (гласуване)
  13.3.Период за приемане на делегирани актове (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (гласуване)
  13.4.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Карел Пинкстен (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (гласуване)
  13.5.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Пиетро Русо (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (гласуване)
  13.6.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Хану Такула (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (гласуване)
  13.7.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Баудилио Томе Мугуруса (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (гласуване)
  13.8.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Бетина Якобсен (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (гласуване)
  13.9.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (гласуване)
  13.10.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Илиана Иванова (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (гласуване)
  13.11.Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (гласуване)
  13.12.Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (гласуване)
  13.13.Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (B8-0593/2017) (гласуване)
  13.14.Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (гласуване)
  13.15.План за действие за природата, хората и икономиката (B8-0589/2017) (гласуване)
  13.16.Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (гласуване)
 14.Обяснение на вот
  14.1.Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (B8-0593/2017)
  14.4.Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.План за действие за природата, хората и икономиката (B8-0589/2017)
  14.6.Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 18.Наследството от тоталитарната болшевишка революция през 1917 г. (разискване по актуални въпроси)
 19.Прието решение относно втория пакет от мерки за мобилността (разискване)
 20.Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. (разискване)
 21.Състав на комисиите: вж. протокола
 22.Състав на Парламента: вж. протокола
 23.Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (разискване)
 24.Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (разискване)
 25.Руското ембарго – секторът на ЕС за плодове и зеленчуци (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1106 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5142 kb)
Правна информация - Политика за поверителност