Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 15. november 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 7.Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (forhandling)
 8.Vinterplan for asylansøgere (forhandling)
 9.Højtideligt møde - Slovakiet
 10.Velkomstord
 11.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 12.Udvalgenes sammensætning
 13.Afstemningstid
  13.1.Valg af næstformand i Europa-Parlamentet (til erstatning for Ildikó Gáll-Pelcz) (afstemning)
  13.2.Valg af næstformand i Europa-Parlamentet (til erstatning for Alexander Graf Lambsdorff) (afstemning)
  13.3.Perioden for vedtagelse af delegerede retsakter (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (afstemning)
  13.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (afstemning)
  13.5.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (afstemning)
  13.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (afstemning)
  13.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (afstemning)
  13.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (afstemning)
  13.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (afstemning)
  13.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (afstemning)
  13.11.Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (afstemning)
  13.12.Retssikkerhed i Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (afstemning)
  13.13.Multilaterale forhandlinger forud for den 11. WTO-ministerkonference (B8-0593/2017) (afstemning)
  13.14.Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (afstemning)
  13.15.Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (B8-0589/2017) (afstemning)
  13.16.Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
  14.1.Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Retssikkerhed i Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Multilaterale forhandlinger forud for den 11. WTO-ministerkonference (B8-0593/2017)
  14.4.Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (B8-0589/2017)
  14.6.Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 18.Arven fra den totalitære bolsjevikiske revolution (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Beslutning om den anden mobilitetspakke (forhandling)
 20.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 (forhandling)
 21.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 22.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 23.Revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) (forhandling)
 24.Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (forhandling)
 25.Det russiske forbud - EU's frugt- og grøntsagssektor (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1106 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5142 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik