Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 15. november 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 7.Õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)
 8.Talveabikava varjupaigataotlejatele (arutelu)
 9.Pidulik istung - Slovakkia
 10.Tervitus
 11.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 12.Parlamendi komisjonide koosseis
 13.Hääletused
  13.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Ildikó Gáll-Pelczi asemel) (hääletus)
  13.2.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Alexander Graf Lambsdorffi asemel) (hääletus)
  13.3.Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise ajavahemik (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (hääletus)
  13.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (hääletus)
  13.5.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (hääletus)
  13.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (hääletus)
  13.7.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (hääletus)
  13.8.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (hääletus)
  13.9.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (hääletus)
  13.10.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (hääletus)
  13.11.Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (hääletus)
  13.12.Õigusriigi põhimõte Maltal (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (hääletus)
  13.13.Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (B8-0593/2017) (hääletus)
  13.14.Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (hääletus)
  13.15.Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (B8-0589/2017) (hääletus)
  13.16.Õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukord Poolas (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Õigusriigi põhimõte Maltal (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (B8-0593/2017)
  14.4.Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (B8-0589/2017)
  14.6.Õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukord Poolas (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 18.1917. aasta totalitaarse bolševistliku revolutsiooni pärand (temaatiline arutelu)
 19.Teise liikuvuspaketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 20.Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 22.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 23.Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine (arutelu)
 24.Ebavõrdsusevastane võitlus töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks (arutelu)
 25.Venemaa impordikeelu mõju ELi puu- ja köögiviljasektorile (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1106 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5142 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika