Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 15 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 5.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 6.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 7.Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje (diskusijos)
 8.Žiemos planas prieglobsčio prašytojams (diskusijos)
 9.Iškilmingas posėdis – Slovakija
 10.Oficialus pasveikinimas
 11.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 12.Komitetų sudėtis
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (į Ildikó Gáll-Pelcz vietą) (balsavimas)
  13.2.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (į Alexander Graf Lambsdorff vietą) (balsavimas)
  13.3.Deleguotųjų aktų priėmimo terminas (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (balsavimas)
  13.4.Karelo Pinxteno skyrimas Audito Rūmų nariu (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  13.5.Pietro Russo skyrimas Audito Rūmų nariu (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  13.6.Hannu Takkulos skyrimas Audito Rūmų nariu (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  13.7.Baudilio Tomé Muguruzos skyrimas Audito Rūmų nariu (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  13.8.Bettinos Jakobsen skyrimas Audito Rūmų nare (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  13.9.João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo skyrimas Audito Rūmų nariu (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  13.10.Ilianos Ivanovos skyrimas Audito Rūmų nare (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (balsavimas)
  13.11.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (balsavimas)
  13.12.Teisinė valstybė Maltoje (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (balsavimas)
  13.13.Daugiašalių derybų padėtis rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai (B8-0593/2017) (balsavimas)
  13.14.Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (balsavimas)
  13.15.Veiksmų planas gamtai, piliečiams ir ekonomikai (B8-0589/2017) (balsavimas)
  13.16.Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
  14.1.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Teisinė valstybė Maltoje (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Daugiašalių derybų padėtis rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai (B8-0593/2017)
  14.4.Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Veiksmų planas gamtai, piliečiams ir ekonomikai (B8-0589/2017)
  14.6.Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 18.1917 m. totalitarinės bolševikų revoliucijos palikimas (diskusija aktualia tema)
 19.Dėl antrojo Judumo dokumentų rinkinio priimtas sprendimas (diskusijos)
 20.Europos ombudsmeno 2016 m. veikla (diskusijos)
 21.Komitetų sudėtis (žr. protokola)
 22.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 23.Aplinkos politikos įgyvendinimo peržiūra (diskusijos)
 24.Kova su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys (diskusijos)
 25.Rusijos nustatytas importo draudimas. ES vaisių ir daržovių sektorius (diskusijos)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 27.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1106 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5142 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika