Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2017. gada 15. novembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 5.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 6.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 7.Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (debates)
 8.Ziemas plāns patvēruma meklētājiem (debates)
 9.Svinīgā sēde: Slovākija
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 12.Komiteju sastāvs
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (lai aizstātu Ildikó Gáll-Pelcz) (balsošana)
  13.2.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (lai aizstātu Alexander Graf Lambsdorff) (balsošana)
  13.3.Deleģēto aktu pieņemšanas laikposms (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (balsošana)
  13.4.Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (balsošana)
  13.5.Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (balsošana)
  13.6.Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (balsošana)
  13.7.Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (balsošana)
  13.8.Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (balsošana)
  13.9.Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (balsošana)
  13.10.Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (balsošana)
  13.11.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (balsošana)
  13.12.Tiesiskums Maltā (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (balsošana)
  13.13.Daudzpusējas sarunas pirms PTO 11. Ministru konferences (B8-0593/2017) (balsošana)
  13.14.Austrumu partnerība: 2017. gada novembra samits (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (balsošana)
  13.15.Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai (B8-0589/2017) (balsošana)
  13.16.Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
  14.1.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Tiesiskums Maltā (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Daudzpusējas sarunas pirms PTO 11. Ministru konferences (B8-0593/2017)
  14.4.Austrumu partnerība: 2017. gada novembra samits (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai (B8-0589/2017)
  14.6.Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 16.Sēdes atsākšana
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 18.Totalitārās 1917. gada boļševistiskās revolūcijas mantojums (debates par aktuāliem jautājumiem)
 19.Lēmums, kas pieņemts par Otro mobilitātes paketi (debates)
 20.Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā (debates)
 21.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 22.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 23.Vides politikas īstenošanas pārskats (EIR) (debates)
 24.Nevienlīdzības apkarošana kā instruments darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai (debates)
 25.Krievijas noteiktais aizliegums: ES augļu un dārzeņu nozare (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1106 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5142 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika