Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 15 november 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 7.Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (debat)
 8.Winterplan voor asielzoekers (debat)
 9.Plechtige vergadering - Slowakije
 10.Welkomstwoord
 11.Samenstelling Parlement: zie notulen
 12.Samenstelling commissies
 13.Stemmingen
  13.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Ildikó Gáll-Pelcz) (stemming)
  13.2.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van Alexander Graf Lambsdorff) (stemming)
  13.3.Periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (stemming)
  13.4.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (stemming)
  13.5.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (stemming)
  13.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (stemming)
  13.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (stemming)
  13.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (stemming)
  13.9.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (stemming)
  13.10.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (stemming)
  13.11.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (stemming)
  13.12.De rechtsstaat in Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (stemming)
  13.13.Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO (B8-0593/2017) (stemming)
  13.14.Oostelijk Partnerschap: top in november 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (stemming)
  13.15.Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (B8-0589/2017) (stemming)
  13.16.Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (stemming)
 14.Stemverklaringen
  14.1.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.De rechtsstaat in Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO (B8-0593/2017)
  14.4.Oostelijk Partnerschap: top in november 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (B8-0589/2017)
  14.6.Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 18.Nalatenschap van de totalitaire bolsjewistische revolutie in 1917 (actualiteitendebat)
 19.Aangenomen besluit over het tweede mobiliteitspakket (debat)
 20.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 (debat)
 21.Samenstelling commissies: zie notulen
 22.Samenstelling Parlement: zie notulen
 23.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (debat)
 24.De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren (debat)
 25.Russisch invoerverbod - Groente- en fruitsector in de EU (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1106 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5142 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid