Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 15 noiembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: a se vedea procesul-verbal
 5.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 6.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 7.Situația statului de drept și a democrației în Polonia (dezbatere)
 8.Planul de iarnă pentru solicitanții de azil (dezbatere)
 9.Ședință solemnă - Slovacia
 10.Urări de bun venit
 11.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 12.Componența comisiilor
 13.Votare
  13.1.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a o înlocui pe Ildikó Gáll-Pelcz) (vot)
  13.2.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (pentru a-l înlocui pe Alexander Graf Lambsdorff) (vot)
  13.3.Perioada pentru adoptarea actelor delegate (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (vot)
  13.4.Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (vot)
  13.5.Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (vot)
  13.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (vot)
  13.7.Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (vot)
  13.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (vot)
  13.9.Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (vot)
  13.10.Numirea unui membru al Curții de Conturi Europene - Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (vot)
  13.11.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (vot)
  13.12.Statul de drept în Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (vot)
  13.13.Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC (B8-0593/2017) (vot)
  13.14.Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (vot)
  13.15.Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (B8-0589/2017) (vot)
  13.16.Situația statului de drept și a democrației în Polonia (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (vot)
 14.Explicații privind votul
  14.1.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Statul de drept în Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC (B8-0593/2017)
  14.4.Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (B8-0589/2017)
  14.6.Situația statului de drept și a democrației în Polonia (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 18.Moștenirea revoluției totalitare bolșevice din 1917 (dezbatere tematică)
 19.Decizie adoptată cu privire la cel de-al doilea pachet privind mobilitatea (dezbatere)
 20.Activitățile Ombudsmanului European în 2016 (dezbatere)
 21.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 22.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 23.Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (dezbatere)
 24.Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice (dezbatere)
 25.Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor (dezbatere)
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1106 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5142 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate