Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 15. novembra 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 7.Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (rozprava)
 8.Zimný plán pre žiadateľov o azyl (rozprava)
 9.Slávnostná schôdza - Slovensko
 10.Oficiálne privítanie
 11.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 12.Zloženie výborov
 13.Hlasovanie
  13.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Ildikó Gáll-Pelczovú) (hlasovanie)
  13.2.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (náhrada za Alexandra Grafa Lambsdorffa) (hlasovanie)
  13.3.Obdobie prijímania delegovaných aktov (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (hlasovanie)
  13.4.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  13.5.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  13.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  13.7.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  13.8.Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  13.9.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  13.10.Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  13.11.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (hlasovanie)
  13.12.Právny štát na Malte (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (hlasovanie)
  13.13.Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. Konferenciou ministrov WTO (B8-0593/2017) (hlasovanie)
  13.14.Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (hlasovanie)
  13.15.Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (B8-0589/2017) (hlasovanie)
  13.16.Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
  14.1.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Právny štát na Malte (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. Konferenciou ministrov WTO (B8-0593/2017)
  14.4.Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (B8-0589/2017)
  14.6.Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 18.Dedičstvo totalitnej boľševickej revolúcie v roku 1917 (tematická rozprava)
 19.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s druhým balíkom mobility (rozprava)
 20.Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (rozprava)
 21.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 22.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 23.Preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia (rozprava)
 24.Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (rozprava)
 25.Ruské embargo – odvetvie ovocia a zeleniny v EÚ (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1106 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5142 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia