Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 15. november 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c): gl. zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 6.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 7.Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (razprava)
 8.Zimski načrt za prosilce za azil (razprava)
 9.Slavnostna seja - Slovaška
 10.Dobrodošlica
 11.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 12.Sestava odborov
 13.Čas glasovanja
  13.1.Volitve podpresednika Evropskega parlamenta (ki bi nadomestil Ildikó Gáll-Pelcz) (glasovanje)
  13.2.Volitve podpresednika Evropskega parlamenta (ki bi nadomestil Alexandra Grafa Lambsdorffa) (glasovanje)
  13.3.Obdobje za sprejemanje delegiranih aktov (A8-0332/2017 - Gesine Meissner) (glasovanje)
  13.4.Imenovanje člana Računskega sodišča – Karel Pinxten (A8-0336/2017 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  13.5.Imenovanje člana Računskega sodišča – Pietro Russo (A8-0337/2017 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  13.6.Imenovanje člana Računskega sodišča – Hannu Takkula (A8-0338/2017 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  13.7.Imenovanje člana Računskega sodišča – Baudilio Tomé Muguruza (A8-0342/2017 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  13.8.Imenovanje članice Računskega sodišča – Bettina Jakobsen (A8-0341/2017 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  13.9.Imenovanje člana Računskega sodišča – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (A8-0343/2017 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  13.10.Imenovanje članice Računskega sodišča – Iliana Ivanova (A8-0344/2017 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  13.11.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu) (glasovanje)
  13.12.Pravna država na Malti (B8-0596/2017, B8-0597/2017) (glasovanje)
  13.13.Večstranska pogajanja pred 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (B8-0593/2017) (glasovanje)
  13.14.Vzhodno partnerstvo: vrh, ki bo novembra 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein) (glasovanje)
  13.15.Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (B8-0589/2017) (glasovanje)
  13.16.Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (B8-0594/2017, B8-0595/2017) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja
  14.1.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)
  14.2.Pravna država na Malti (B8-0596/2017, B8-0597/2017)
  14.3.Večstranska pogajanja pred 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije (B8-0593/2017)
  14.4.Vzhodno partnerstvo: vrh, ki bo novembra 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)
  14.5.Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (B8-0589/2017)
  14.6.Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem (B8-0594/2017, B8-0595/2017)
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 18.Dediščina totalitarne boljševiške revolucije leta 1917 (tematska razprava)
 19.Sprejeti sklep o drugem svežnju o mobilnosti (razprava)
 20.Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 (razprava)
 21.Sestava odborov: gl. zapisnik
 22.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 23.Pregled izvajanja okoljske politike (razprava)
 24.Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (razprava)
 25.Ruska prepoved – sektor sadja in zelenjave v EU (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 27.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1106 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5142 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov