Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
 

(Die Sitzung wird um 13.04 Uhr unterbrochen.)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
Juridische mededeling - Privacybeleid