Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции: вж. протокола
 3.Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) - Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (резолюция) (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Свобода на словото в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин ел Абидин
  4.2.Терористични нападения в Сомалия
  4.3.Мадагаскар
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Свобода на словото в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин ел Абидин (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (гласуване)
  7.2.Терористични нападения в Сомалия (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (гласуване)
  7.3.Мадагаскар (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (гласуване)
  7.4.Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (гласуване)
  7.5.Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (гласуване)
  7.6.Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (резолюция) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (гласуване)
  7.7.Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (гласуване)
  7.8.Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (гласуване)
  7.9.Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (B8-0590/2017) (гласуване)
  7.10.Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (A8-0340/2017 - Javi López) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (резолюция) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (B8-0590/2017)
  8.6.Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Европейска година на туризма между ЕС и Китай през 2018 г. (разискване)
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Решения относно някои документи: вж. протокола
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (518 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2565 kb)
Правна информация - Политика за поверителност