Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 16. november 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Andragender (jf. protokollen)
 3.Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og New Zealand - Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Ytringsfrihed i Sudan, navnlig hvad angår Mohamed Zine El Abidine
  4.2.Terrorangreb i Somalia
  4.3.Madagaskar
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Ytringsfrihed i Sudan, navnlig hvad angår Mohamed Zine El Abidine (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (afstemning)
  7.2.Terrorangreb i Somalia (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (afstemning)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (afstemning)
  7.4.Fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs (omarbejdning) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (afstemning)
  7.5.Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og New Zealand (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (afstemning)
  7.6.Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (afstemning)
  7.7.EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (afstemning)
  7.8.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (afstemning)
  7.9.Revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) (B8-0590/2017) (afstemning)
  7.10.Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (A8-0340/2017 - Javi López) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og New Zealand (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) (B8-0590/2017)
  8.6.Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Turistaftalen 2018 mellem EU og Kina (forhandling)
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 17.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (518 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2565 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik