Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) - Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα) (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine El Abidine
  4.2.Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία
  4.3.Μαδαγασκάρη
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine El Abidine (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (ψηφοφορία)
  7.2.Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (ψηφοφορία)
  7.3.Μαδαγασκάρη (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (ψηφοφορία)
  7.4.Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (ψηφοφορία)
  7.5.Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (ψηφοφορία)
  7.6.Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (ψηφοφορία)
  7.7.Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (ψηφοφορία)
  7.8.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (ψηφοφορία)
  7.9.Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (B8-0590/2017) (ψηφοφορία)
  7.10.Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (A8-0340/2017 - Javi López) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (B8-0590/2017)
  8.6.Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έτος τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 (συζήτηση)
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (518 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2565 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου