Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 16. november 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Petitsioonid (vt protokoll)
 3.ELi ja Uus-Meremaa vaheline suhteid ja koostööd käsitlev partnerlusleping (nõusolek) - ELi ja Uus-Meremaa vaheline suhteid ja koostööd käsitlev partnerlusleping (resolutsioon) (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Väljendusvabadus Sudaanis ning eelkõige Mohamed Zine El Abidine'i juhtum
  4.2.Terrorirünnakud Somaalias
  4.3.Madagaskar
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Väljendusvabadus Sudaanis ning eelkõige Mohamed Zine El Abidine'i juhtum (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (hääletus)
  7.2.Terrorirünnakud Somaalias (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (hääletus)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (hääletus)
  7.4.Kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamine selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  7.5.ELi ja Uus-Meremaa vaheline suhteid ja koostööd käsitlev partnerlusleping (nõusolek) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (hääletus)
  7.6.ELi ja Uus-Meremaa vaheline suhteid ja koostööd käsitlev partnerlusleping (resolutsioon) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (hääletus)
  7.7.ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (hääletus)
  7.8.Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (hääletus)
  7.9.Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine (B8-0590/2017) (hääletus)
  7.10.Ebavõrdsusevastane võitlus töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks (A8-0340/2017 - Javi López) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.ELi ja Uus-Meremaa vaheline suhteid ja koostööd käsitlev partnerlusleping (nõusolek) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.ELi ja Uus-Meremaa vaheline suhteid ja koostööd käsitlev partnerlusleping (resolutsioon) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine (B8-0590/2017)
  8.6.Ebavõrdsusevastane võitlus töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.ELi ja Hiina turismiaasta (2018) (arutelu)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (518 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2565 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika