Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 16. marraskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 3.EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (hyväksyntä) - EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 4.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Sananvapaus Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine El Abidinen tapaus
  4.2.Terrori-iskut Somaliassa
  4.3.Madagaskar
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Sananvapaus Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine El Abidinen tapaus (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (äänestys)
  7.2.Terrori-iskut Somaliassa (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (äänestys)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (äänestys)
  7.4.Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  7.5.EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (hyväksyntä) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (äänestys)
  7.6.EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (äänestys)
  7.7.EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (äänestys)
  7.8.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (äänestys)
  7.9.Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (B8-0590/2017) (äänestys)
  7.10.Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (A8-0340/2017 - Javi López) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (hyväksyntä) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (B8-0590/2017)
  8.6.Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.EU:n ja Kiinan matkailun teemavuosi 2018 (keskustelu)
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Poslanecký mandát
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (518 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2565 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö