Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 16 november 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften: zie notulen
 3.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) - Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine El Abidine
  4.2.Terroristische aanslagen in Somalië
  4.3.Madagaskar
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine El Abidine (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (stemming)
  7.2.Terroristische aanslagen in Somalië (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (stemming)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (stemming)
  7.4.Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (stemming)
  7.5.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (stemming)
  7.6.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (stemming)
  7.7.De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (stemming)
  7.8.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (stemming)
  7.9.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (B8-0590/2017) (stemming)
  7.10.De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren (A8-0340/2017 - Javi López) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (B8-0590/2017)
  8.6.De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.2018: Jaar van het toerisme EU-China (debat)
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (518 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2565 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid