Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje: patrz protokół
 3.Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) - Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  4.1.Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a
  4.2.Ataki terrorystyczne w Somalii
  4.3.Madagaskar
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji: Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (głosowanie)
  7.2.Ataki terrorystyczne w Somalii (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (głosowanie)
  7.3.Madagaskar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (głosowanie)
  7.4.Ustanowienie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (głosowanie)
  7.5.Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (głosowanie)
  7.6.Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (głosowanie)
  7.7.Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (głosowanie)
  7.8.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (głosowanie)
  7.9.Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (B8-0590/2017) (głosowanie)
  7.10.Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (A8-0340/2017 - Javi López) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (B8-0590/2017)
  8.6.Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.2018 - Rok turystyki UE-Chiny (debata)
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (518 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2565 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności