Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 16 noiembrie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 3.Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare) - Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție) (dezbatere)
 4.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  4.1.Libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine El Abidine
  4.2.Atacurile teroriste din Somalia
  4.3.Madagascar
 5.Reluarea şedinţei
 6.Componența comisiilor: consultaţi procesul-verbal
 7.Votare
  7.1.Libertatea de exprimare în Sudan, în special cazul lui Mohamed Zine El Abidine (RC-B8-0634/2017, B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017) (vot)
  7.2.Atacurile teroriste din Somalia (RC-B8-0600/2017, B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017) (vot)
  7.3.Madagascar (RC-B8-0641/2017, B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, B8-0647/2017) (vot)
  7.4.Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) (vot)
  7.5.Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare) (A8-0327/2017 - Charles Tannock) (vot)
  7.6.Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție) (A8-0333/2017 - Charles Tannock) (vot)
  7.7.Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) (vot)
  7.8.Activitățile Ombudsmanului European în 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi) (vot)
  7.9.Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (B8-0590/2017) (vot)
  7.10.Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice (A8-0340/2017 - Javi López) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (aprobare) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)
  8.2.Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă (rezoluție) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)
  8.3.Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)
  8.4.Activitățile Ombudsmanului European în 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)
  8.5.Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (B8-0590/2017)
  8.6.Combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice (A8-0340/2017 - Javi López)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Reluarea şedinţei
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.2018 - Anul turismului UE-China (dezbatere)
 13.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 14.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 15.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 17.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 18.Ridicarea ședinței
 19.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (518 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2565 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate